top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 33. diena

DIEVS UZCĒLIS SAVU TELTI MŪSU VIDŪ


Kad Svētais Jānis saka, ka pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, viņš runā par mīlestību, kas nāk no Dieva, dievišķu mīlestību. Viņš nerunā par cilvēcīgu pieķeršanos, psiholoģisku saderību, savstarpēju pievilkšanos vai dziļām personīgām sajūtām. Visām šīm formām ir sava vērtība un skaistums, bet pilnīgā mīlestība, par kuru Svētais Jānis runā, sevī iekļauj un pārspēj visas jūtas, emocijas un kaislības. Pilnīgā mīlestība, kas aizdzen visas bailes, ir dievišķa mīlestība, kurā mēs esam ieaicināti piedalīties. Tāpēc mājas, tā apslēptā vieta, patiesas piederības vieta, nav vieta, ko darinājušas cilvēku rokas. To mums ir iekārtojis Dievs, kurš nāca celt Savu telti mūsu vidū, ieaicināja mūs pie Sevis un sagatavoja mums istabu Savā namā.


SVĒTIE RAKSTI

Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo, kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.  /Jāņa 1. vēstule 4:16-19/


LŪGŠANA

Dažreiz Tava klātbūtne mani sastop strauji un dziļi. Citās reizēs šķiet, it kā es bristu cauri māliem, tikai lai pietuvotos Tev. Patiesība ir tā, ka pat tad, kad Tu šķieti esam miljons jūdžu tālu, Tu vienmēr esi tepat - Mūžīgā Klātbūtne.

Nāc un noklusini troksni manī. Es pievēršu savas domas Tev. Apsauc vētras, kas plosās manā prātā. Es esmu meklējis ceļu ārā no tā, bet patiesībā Tu esi tas Ceļš. Tu esi pierādījis Savu uzticību. Es pat nezinu, kādēļ man jebkad būtu jāšaubās. Tā vietā es Tev uzticēšos, izvēlēšos šajā brīdī Tevi mīlēt, pielūgt un pateikties.

Tu vienmēr esi gatavs radīt cerību, kad manī tās nav. Tu atklāj kaislību manī, kas mudina mani uz lielākām lietām. Tu esi daudz vairāk, nekā vajadzīgs. Paldies, ka Tu esi tik pacietīgs pret mani. Paldies par Tavu elpojošo ticību manā sirdī, lai es atkal varu redzēt. Es Tevi slavēju!


UZDEVUMS

Vai tavā dzīvē ir kāda lieta, kāds darbs vai uzdevums, varbūt kāds cilvēks vai saruna, no kā tu baidies? Šodien aicinu tevi nest to Dieva priekšā lūgšanā. Ieaicināt Kristus mīlestības Garu tajā vietā. Ļaut Dievam skalot tavu sirdi ar mīlestību, darīt tevi spējīgu mīlēt un nebaidīties.

Comments


bottom of page