top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 331. diena

GAIDĪŠANA KOPIENĀ


Kristiešu kopiena ir vieta, kur savā starpā uzturam dzīvu cerības liesmu un attiecamies pret to atbildīgi, lai tā varētu augt un kļūt spēcīgāka mūsos. Tādējādi mēs varam dzīvot drosmīgi, uzticoties, ka, esot kopā, mūsos ir garīgs spēks, kas ļauj mums dzīvot šajā pasaulē un nepadoties varenajiem spēkiem, kas cenšas mūs novest izmisumā. Tādēļ mēs uzdrīkstamies apgalvot, ka Dievs ir mīlestības Dievs, pat tad, kad redzam visapkārt mums naidu. Šis ir iemesls, kāpēc varam apgalvot, ka Dievs ir dzīvības Dievs, pat tad, kad visapkārt mums redzam nāvi, iznīcību un agoniju. Mēs mutiski apliecinām to kopā. Mēs apstiprinām to viens otrā. Gaidīt kopā, kopt to, kas jau iesācies, un gaidīt iesāktā piepildījumu - tā ir laulības, draudzības, kopienas un kristieša dzīves nozīme.


SVĒTIE RAKSTI

Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu, vēl jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.

Vēstule ebrejiem 10:24-25


LŪGŠANA

Pateicos Tev, mans Dievs, ka Tu pirmais mani esi mīlējis un pieņēmis, un Tu esi man no visām pusēm. Tevī es esmu drošībā. Paldies, ka neatstāj mani vienu šai pasaulē, bet esi aicinājis un ievedis mani draudzē, dāvājot brāļus un māsas Kristū, ar kuriem būt un augt kopā. Paldies, ka varu mācīties mīlēt savā draudzē un saņemt Tavu mīlestību caur draudzi. Piedod, ka reizēm ļaujos atraidījumam un lepnumam, kas mani nošķir no baznīcas kopības. Apzinos, ka mūsu draudzē nav perfektu kristiešu, un mūs, grēciniekus, Tu esi savedis vienuviet, lai mēs varētu kopīgi pieaugt mīlestībā un Tavā līdzībā. Kungs, tīri manu sirdi no visa liekā, lai topu līdzīgāks Tev. Palīdzi man apzināties kristiešu kopienas spēku un spert soļus, lai piedzīvotu, kā Tu mūs stiprini un iedrošini, esot kopībā.

UZDEVUMS

Šodien vai kādā no tuvākajām svētdienām ieplāno laiku nesteidzīgam dievkalpojuma apmeklējumam un sadraudzībai draudzes kafejnīcā kopā ar brāļiem un māsām Kristū.


bottom of page