top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 335. diena

RADIKĀLĀ GAIDĪŠANA


Esmu atklājis, ka man dzīvē ir ļoti svarīgi mēģināt palaist vaļā manas vēlmes un tā vietā dzīvot ar cerību. Es atklāju, ka tad, kad es izvēlos palaist vaļā manas dažreiz sīkumainās un virspusējās vēlmes un uzticos, ka mana dzīve ir dārga un nozīmīga Dieva acīs, kaut kas patiešām jauns, kaut kas ārpus manis paša ekspektācijām sāk notikt ar mani.

Gaidīt ar atvērtību un uzticēties ir milzīgi radikāla attieksme pret dzīvi. Tas ir izvēlēties cerību, ka kaut kas notiek priekš mums tāds, kas ir tālu aiz mūsu pašu iztēles robežām. Tas ir atdot kontroli pār mūsu nākotni un ļaut Dievam veidot mūsu dzīvi. Tas ir dzīvot ar pārliecību, ka Dievs veido mūs mīlestībā, tur mūs ar maigumu un attālina mūs no mūsu baiļu avotiem.

Mūsu garīgā dzīve ir dzīve, kurā mēs gaidām, aktīvi piedaloties šajā mirklī un gaidot, ka jaunas lietas notiks ar mums, jaunas lietas, kuras ir tālu aiz mūsu pašu iztēlēm vai aizspriedumiem. Tā patiesi ir ļoti radikāla nostāja pret dzīvi ar kontroli aizņemtajā pasaulē.


SVĒTIE RAKSTI

Un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē un, iegājusi Zaharijas namā, sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās salēcās, un Elizabete tika Svētā Gara piepildīta. Un skaļā balsī viņa iesaucās: “Tu svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis! No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? Redzi, tiklīdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu, bērns manās miesās līksmībā salēcās. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir teicis.”

Lūkas evaņģēlijs 1:39-45


LŪGŠANA

Debesu Tēvs! Kā lai es Tev pateicos par visu to, ko esmu saņēmis, pasakot Tev visvienkāršāko, visnabadzīgāko “jā” vārdu. Kā lai Tev pasakos par to, ka brīdī, kad atdevu Tev kontroli par manu dzīvi, es beidzot ieraudzīju, cik tā ir viegla un tīkama. Kā lai pasakos par prieku, kurš manī rosās dziļi sirdī, un es ticu, ka tas nāk no Tavas klātbūtnes vissaldākā Avota, Kungs Kristu! Kā lai pasakos par to cerību, kura mani vienmēr kā spoža zvaigzne ir vadījusi ārā no tiem dzīves mirkļiem, kuros biju nomaldījies un pazaudējies. Kad paskatos uz visu, ko redzu kā svētību savā dzīvē, tad tas viss ir Tevis dots, radīts, veidots, izaudzēts. Par to es nebeigšu pateikties Tev un nebeigšu slavēt Tevi, kamēr vien tāda iespēja būs. Paldies Tev, Kungs Kristu, ka kopā ar Tevi es mācos pārvarēt visas bailes, ka Tavs tuvums ir tas, kurš neļauj man padoties, un Tavā klātbūtnē ir Cerība, ka Debesu Tēvs reiz visu manī darīs jaunu un svētu, un tādu, kas pagodinās Viņa Svēto Vārdu. Es slavēju Tevi un pateicos Tev no visas manas mazās sirds.


UZDEVUMS

Uzraksti sev vēstuli, kuru tu vēlētos nosūtīt arī Jēzum. Ļaujies tajā vispārdrošākajiem sapņiem par to, kādas varētu būt attiecības Tev ar Jēzu pēc gada. Aizlīmē aploksni un paslēp to uz sava mājas altāra vai noliec to vietā, no kuras pēc gada varēsi to paņemt. Esi pārdrošs. Nebaidies lūgt Dievam tās lietas, kuras redzi sev kā vitāli svarīgas ticībai un dzīvai un piepildītai dzīvei.

bottom of page