top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 336. diena

AKTĪVĀ GAIDĪŠANA


Vairākums no mums uzskata gaidīšanu par kaut ko ļoti pasīvu, bezcerīgu stāvokli, kuru nosaka notikumi, kuri ir pilnībā nekontrolējami. Autobuss nokavē? Mēs tur neko nevaram darīt, tātad mums ir jāsēž un jāgaida. To nav grūti saprast, ka cilvēki jūtas nokaitināti, kad kāds saka: “Tikai gaidi!”. Šie un līdzīgi vārdi mūs stumj pasivitātē.

Bet Svētajos Rakstos nav nekā no šādas pasivitātes. Tie, kuri gaida, dara to ļoti aktīvā veidā. Viņi zina, ka tas, ko viņi gaida, aug no zemes, uz kuras viņi stāv. Tieši šeit ir gaidīšanas noslēpums. Ja mēs gaidām ar pārliecību, ka sēkla ir iesēta un kaut kas jau ir iesācies, tas maina veidu, kā mēs gaidām. Aktīva gaidīšana nozīmē būt pilnībā klātesošam šajā brīdī ar pārliecību, ka kaut kas jau notiek tur, kur mēs esam, un ka mēs vēlamies būt tam klātesoši. Cilvēks, kurš gaida, ir tas, kurš ir klātesošs brīdim, ticot, ka šis brīdis ir īstais.


SVĒTIE RAKSTI

Un viņš runāja tālāk: “Ar ko lai salīdzinām Dieva valstību? Jeb kādā līdzībā lai to attēlojam? Tā līdzinās sinepju graudiņam, kas iesēts zemē; tā ir vismazākā no visām sēklām virs zemes, bet iesēta augtin aug un kļūst lielāka par visiem dārza augiem, un tai izaug lieli zari, kuru paēnā var ligzdot debesu putni.”

Marka evaņģēlijs 4:30-32


LŪGŠANA

Paldies, Debesu Tēvs, par Debesu valstību, kuru Tu caur manu mīļoto Kungu Jēzu Kristu esi iestādījis pasaulē, un ka Tu man esi parādījis ceļu un atklājis veidu, kā tajā ieiet un kā tajā dzīvot. Mani nepamet pārsteiguma un brīnuma sajūta brīžos, kuros Tu rādi, kā Tu noslēpumā darbojies manī un pat tur, pasaulē, kur Tevi nepazīst. Es brīnos par brīžiem, kuros pamanu, ka ticības sēkla, kas manī iesēta pirms daudz gadiem, sāk nest labus augļus, un ne tikai man tos ir iespējams baudīt, bet Tu atklāj man iespējas un dāvini dziļu prieku, ka varu tos dāvāt citiem. Es zinu, ka ticības augļi manī ir Tavs darbs, kas notiek dienu un nakti. Un es pateicos, ka varu piedalīties Tavā darbā un rūpēties, lai ticības koks manī vienmēr saņem Dzīvības Ūdeni no Taviem Žēlastības Avotiem. Es lūdzu, Svētais Gars, atklāj man vairāk no tā, ko Debesu Tēvs dara pasaulē, lai varu kalpot Viņa Valstībai, kura mainīs šo pasauli. Bet vispirms, Svētais Gars, maini mani tā, lai es pilnībā varu uzticēties tam, ko Tu manā sirdī dari klusā noslēpumā. Dod man ierosmi atbrīvot vietu sirdī priekš bezgalīgā Prieka un Svētlaimes Kunga Kristus, lai varu dzīvot no Viņa Svētuma un Mūžīgās Dzīvības augļiem. Nāc, Svētais Gars, un piepildi mani ar jaunu spēku un uzticību, ka ikdienā arī manī Dieva Valstība pieaug katru brīdi.


UZDEVUMS

Lai arī tuvojas Kristus piedzimšanas svētki un viss dabā liekas aizmidzis līdz pat pavasarim, es ierosinu tevi šodien ieiet kādā veikalā, nopirkt to ziedu sēklas, kuras tev patīk, un, pārnākot mājās, tās iestādīt podiņā. Tas nepieciešams, lai tu varētu dienu no dienas vērot šī zieda augšanas procesu, sākot ar to, ka nekas pirmajās dienās vai pat nedēļās nenotiek, līdz brīdim, kad parādās zaļais asniņš, un tad jau zieds uzziedēs tam Dieva piešķirtajā krāšņumā. Vērojot šo procesu, domā par sēklām, kuras Dievs iesējis Tevī. Tu jau zini, ka arī Dieva Vārds ir sēkla, kas krīt Tavā sirdī un rada Svētā Gara augļus. Un vēl pēdējais. Kad tevis iestādītais zieds uzzied, tad tu vari to uzdāvināt kādam, kuru mīli. Vari arī uzdāvināt Kungam Jēzum Kristum, lai svētdienā to novietotu uz altāra. Mīlestības dāvana ir mērķis, kuram augam arī mēs.

bottom of page