top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 337. diena

DIEVS IR TAGADNES DIEVS


Mūsu dzīves īstie ienaidnieki ir “vajadzētu” un “varbūt”. Tie rauj mūs atpakaļ nemaināmā pagātnē un nenosakāmā nākotnē. Bet īstā dzīve notiek šeit un tagad. Dievs ir tagadnes Dievs. Dievs vienmēr ir šajā mirklī, vai tas ir viegls, vai grūts, priecīgs vai sāpīgs. Jēzus vienmēr par Dievu runāja kā par klātesošu tur, kur esi un atrodies. “Kad jūs redzat mani, jūs redzat Dievu.” “Kad jūs dzirdat mani, jūs dzirdat Dievu.” Dievs nav kāds, kurš bija vai tikai būs, bet Viens, kurš ir - priekš manis šajā brīdī. Tas ir iemesls, kāpēc Jēzus atnāca - lai aizslaucītu prom pagātnes nastas un rūpes par nākotni. Viņš vēlas, lai atklājam Dievu tieši tajā vietā, kur esam – šeit un tagad.


SVĒTIE RAKSTI

Tad Jēzus sauca: “Kas man tic, tas tic nevis man, bet tam, kas mani sūtījis. Un, kas mani redz, tas redz to, kas mani sūtījis. Es esmu gaisma un esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic man, nepaliktu tumsā. Ja kāds manus vārdus dzird, bet nepatur, es viņu netiesāju. Es neesmu nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli atpestītu. Kas mani atraida un manus vārdus nepieņem, tam jau ir tiesātājs: mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās viņu pastarā dienā. Jo es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas mani sūtījis, man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju. Un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīgā dzīvība. Visu, ko es runāju, es runāju, kā mans Tēvs man ir sacījis.”

Jāņa evaņģēlijs 12:44–50


LŪGŠANA

Kungs Jēzu Kristu! Es pateicos par iedrošinājumu un mierinājumu, kuru sniedz Tavi vārdi man šodien. Ja neko citu es par Dievu nevarētu zināt no tā, kas ir Tevis atklāts, tad vien tas, ka Tevī es redzu un dzirdu Debesu Tēvu, būtu pietiekami. Jo Tavai mīlestībai un rūpēm nevar aizskatīties garām. Un, ja pat sirds ir sagūstīta grēkā un padarīta kurla pret dievišķo Patiesību, tomēr Tavas balss spēks un Dzīvības Vārds, kurš nāk no Tavas mutes, spēj novelt akmeni arī no manu kļūdu un neveiksmju kapa, lai pieceltu mani jaunai dzīvei. Es priecājos, ka Tu, Kungs Jēzu, esi dāvājis man Svēto Garu, kurš katru dienu apliecina, ka Dievs ir ar mani kā ar Savu mīļoto bērnu. Tas ir mans iedrošinājums un mierinājums, ka, lai kas ar mani notiktu šodien vai rīt, vai pēc daudziem, daudziem gadiem, Dievs vienmēr būs tur, kur esmu es. Es lūdzu Tevi, Svētais Gars, ka Tu atkal un atkal no jauna apstiprini man šo patiesību. Lai, tajā nostiprinoties, es pārvaru visas bailes un nedrošību no tā, kas pasauli rāda kā nedrošu un baiļu pilnu vietu. Paldies, Svētais Dievs, ka Tu esi gribējis, lai es dzīvoju ticībā un mierā par visu, kas notiek, un apzinos, ka Tu zini visas manas vajadzības un ka Tu rūpējies par mani vienmēr. Es lūdzu, ka Tu ļauj man Tevi dziļāk iepazīt, iemīlēt, lai es redzu Tevi, Debesu Tēvs, visur, kur Tu sevi esi man atklājis. Bet vairāk par visu lai vienmēr redzu Tevi Tavā Dēlā Jēzu Kristū, kas ir mans Glābējs un mans Pestītājs.


UZDEVUMS

Kādas ir Tavas sajūtas un atziņas, domājot par to, ka Dievs šajā brīdī ir Tev klātesošs. Paņem savu dienasgrāmatu vai vienkārši baltu papīra lapu un uzraksti trīs no tām. Ja Tev ir iespēja ar tām padalīties ar brāli vai māsu Kristū, vai sievu, vai vīru, vai labāko draugu, tad izdari to. Pajautā arī viņam, kā viņš vai viņa jūtas ar to, ka Dievs šajā brīdī ir pie Viņa klātesošs. Ja iespējams, šo kopīgo pārdomu brīdi noslēdziet ar lūgšanu “Mūsu Tēvs debesīs”.

bottom of page