top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 34. diena

MĪLI DZIĻI


Nevilcinies mīlēt - un mīlēt dziļi. Iespējams, tevi var biedēt sāpes, ko dziļa mīlestība var izraisīt. Kad tie, kurus tu esi dziļi iemīlējis, tevi atstumj, pamet vai nomirst, tava sirds būs salauzta. Bet tam nevajadzētu tevi atturēt mīlēt dziļi un patiesi. Sāpes, ko nes dziļa mīlestība, padara tavu mīlestību vēl auglīgāku. Tas ir kā arkls, kas pāršķeļ zemi, lai ļautu sēklai iesakņoties un izaugt par stipru stādu. Katru reizi, kad tu piedzīvo atstumtības, atšķirtības vai nāves izraisītas sāpes, tu sastopies ar izvēli. Tu vari sarūgtināties un nolemt vairs nekad nemīlēt, vai tu vari izslieties taisni savās sāpēs un ļaut tai zemei, uz kuras tu stāvi, kļūt auglīgākai un spējīgākai dot dzīvību jaunām sēklām.


SVĒTIE RAKSTI

Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi, jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. /1. Pētera vēstule 1:22-23/


LŪGŠANA

Kungs, es mīlu Tavu klātbūtni. Atskatoties uz dažādiem manas dzīves gadalaikiem, es redzu Tavu pirkstu nospiedumus it visur. Tavas sadraudzības skaistums mani uztur. Uzticīgi Tu mani dienu no dienas ved Tavas mīlestības dārzā.

Svaidi mani ar Tavu Svētā Gara eļļu. Ļauj tai mani izmērcēt, līdz kamēr no katras mana ķermeņa šūnas pil Tavas mīlestības smarža. Pārveido mani līdz pašiem dziļumiem. Es vēlos smaržot kā Tu un izskatīties kā Tu, atstājot Tavas godības nospiedumus visur, kur es eju.

Tavi vārdi ir kā plūstoša mīlestība. Tie appludina manas maņas un atmodina manu sirdi. Es tos dzeru, līdz esmu žēlastības un patiesības pārpludināts. Tie ir kļuvuši par daļu no manis; tie mīt mana vājuma dziļumā. Ļauj man vienmēr dzert no šīs patiesības. Es mīlestībā ilgojos, nevēlos neko citu.


DIENAS UZDEVUMS

Ejot cauri šai dienai, pievērs uzmanību notikumiem, sarunām un brīžiem, kuros tu vari saskatīt Dieva pirkstu nospiedumus tavā dzīvē. Kādas izskatās tās vietas, kuras Dievs ir izmainījis caur mīlestības pieskārienu? Paliec savās domās pie tām un aplūko tās. Kam tu šodien vari pieskarties mīlestībā? 

Comments


bottom of page