top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 340. diena

ADVENTES ATTIEKSME


“Iesācēja prātā nerodas doma “Es esmu kaut ko sasniedzis”. Visas uz sevi vērstas domas ierobežo mūsu plašo prātu. Kad mēs nedomājam par sasniegumiem, nedomājam par sevi, mēs esam īsti iesācēji. Tad mēs patiešām varam kaut ko iemācīties. Iesācēja prāts ir līdzjūtības prāts. Kad mūsu prāts ir līdzjūtīgs, tam nav robežu.”*


Man patīk šie vārdi. Ļoti svarīgi arī Adventei. Atvērti, brīvi, iekļaujoši, atsaucīgi. Tā ir attieksme, kas mūs dara gatavus. Es saprotu, ka dzenbudismā jūs negaidāt neko vai nevienu. Tomēr šķiet, ka par tām lietām, ko Šunriju Suzuki stāsta saviem studentiem, ir svarīgi dzirdēt un tās saprast arī kristiešiem. Vai iesācēja prāts, prāts bez domas “Es esmu kaut ko sasniedzis,” nav žēlastībai atvērts prāts? Vai tas nav bērna prāts, kurš brīnās par visu, ko redz? Vai tas nav prāts, kas nav piepildīts ar raizēm par rītdienu, bet gan modrs un nomodā esošs pašreizējā brīdī?


*Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind.


SVĒTIE RAKSTI

Un mēs pazinām un ticējām tai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

Jāņa 1. vēstule 4:16


LŪGŠANA

Es atveru acis, lai atrastu sevi stāvam skaistajā atbildētu lūgšanu plašumā. Šī ir brīvības vieta, kur sapņi piepildās. Tu izgaismo tumšās vietas ar Savas sejas mirdzošo krāšņumu. Tu dāvā man savu nemirstīgo mīlestību, tai mani pilnībā pārņemot.

Jā, šī ir godbijīgu brīnumu vieta. Vieta, kur es norimstu klusumā – pārsteigts par Tavu uzticību; kaunoties par pacietības trūkumu, kamēr vēl Tevi gaidīju. Piedod man, ka domāju, ka esi mani atstājis.

Mīlestības asaras plūst pāri manai sejai, kad domāju par to, cik brīnišķīgs Tu esi. Tu atkal esi pārvarējis visus šķēršļus. Viss, ko Tu prasi, ir patiesa sirds, kas Tevi mīl — mīlēt, godāt un pielūgt Tevi pat visgrūtākajos laikos. Šādām sirdīm pāri Tu izlej svētību. Tu mūs pārsteidz ar dārgumiem, ko Tu mums visu laiku esi krājis.

Kungs, es lūdzu par tiem, kuri ir tikpat noguruši, kā es kādreiz biju – stiprini viņus ar drosmi, apspīdi tos ar Savu krāšņo klātbūtni, jo viņi gaida uz Tevi.


UZDEVUMS

Šodien mēģini uztvert norises savā ikdienā (vai atskatīties uz šodien notikušo, ja lasi šo vakarā) no tāda skatu punkta, it kā brīnums ir itin viss. Dienas beigās pateicies Dievam par visu, kas ar tevi šodien noticis, tevi bagātinājis un pilnveidojis, par katru Dieva svētības izgaismoto vietu tavā sirdī!


bottom of page