top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 341. diena

LAIKS IELŪKOTIES DZIĻĀK


Laikam pirms Ziemassvētkiem ir šī īpašā prieka iezīme, kas, šķiet, skar ne tikai kristiešus, bet arī visus, kas dzīvo mūsu sabiedrībā... Taču Advente nav tikai prieka laiks. Tas ir arī laiks, kad vientuļie jūtas vientuļāki nekā citkārt. Šajā laikā daudzi cilvēki mēģina izdarīt pašnāvību vai nokļūst slimnīcā, smagas depresijas nomākti. Tie, kuriem ir cerība, jūt daudz prieka un vēlas dot. Tie, kuriem nav cerības, jūtas nomākti vairāk nekā jebkad agrāk un bieži vien izmisuši iekrīt dziļā vientulībā. Kad cilvēku ieskauj mīloša, atbalstoša sabiedrība, Advente un Ziemassvētki šķiet patiess prieks. Tomēr neaizmirsīsim tos brīžus, kad esam jutušies vientuļi, jo nav vajadzīgs daudz, lai šī vientulība atgrieztos atkal... Kad Jēzus bija visvientuļākais, viņš no sevis sniedza visvairāk. Šai atziņai vajadzētu palīdzēt padziļināt manu apņemšanos kalpot un ļaut manai vēlmei dot kļūt neatkarīgai no manis paša izjustā prieka. Tikai manas dzīves padziļināšana Kristū to padarīs iespējamu.


SVĒTIE RAKSTI

Tāpēc es krītu ceļos mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēva priekšā, no kura katra tēvišķība debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai Viņš savas godības bagātībā savā Garā dotu stiprināties spēkā iekšējam cilvēkam, lai jūsu sirdīs caur ticību mājotu Kristus, lai jūs būtu iesakņojušies un nostiprināti mīlestībā, lai jūs līdz ar visiem svētajiem spētu aptvert, kāds ir platums un garums, un augstums, un dziļums, un pazītu Kristus mīlestību, kas pārspēj katru saprašanu, un tiktu piepildīti katrā Dieva pilnībā. Bet Viņam, kas ar savu spēku darbojas mūsos, kas spēj darīt visu daudz vairāk, nekā mēs lūdzam un saprotam, lai gods Baznīcā un Kristū Jēzū paaudžu paaudzēs mūžīgi mūžos. Amen.

Pāvila vēstule efeziešiem 3:14-21


LŪGŠANA

Es ilgojos pēc Tevis, esmu ilgu pārņemts redzēt Tavus vārdus piepildāmies. Es esmu iepazinis Tavu mīlestību visgrūtākajos laikos – Tev velkot mani Sev klāt un atjaunojot mani. Pat tad, kad mana dvēsele jutās kā savilkusies čokurā, es zināju, ka Tu esi man blakus. Tava patiesība ir mūžīga. Es varu Tev uzticēties vienmēr. Es palikšu nelokāms, nekad nepadodoties izmisumam. Lai gan Tavi apsolījumi nepiepildās zibenīgi, es Tev uzticos. Atdzīvini mani ar Savu mīlestību un sniedz man Savu laipnību. Tu esi mana dzīvā cerība; manas ticības pamats. Es Tevi slavēšu ielejās un kalnu virsotnēs - Tu esi labs.

Kad tumsa kliedz un cerība izgaist, Tu skaļi atgādini par patiesību. Tu esi drošību sniedzošā uguns, ko nevar nepamanīt. Es atpūtīšos Tavā mīlestībā un saņemšu Tavu mieru, kas pārspēj visu sapratni. Tu mani neaizmirsīsi.


UZDEVUMS

Neej ticības ceļu viens un aicini pievienoties arī tos, par kuriem tev ir bažas, ka Adventes un Ziemassvētku laiks tiem varētu būt vientuļš un izaicinošs. Iesaisties kādā no draudzes svētku gaidīšanas laika aktivitātēm, Adventes tirdziņa gatavošanā vai apmeklēšanā, dievkalpojumos un koncertos!

bottom of page