top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 342. diena

PRIEKI IR PASLĒPTI BĒDĀS


Prieki ir paslēpti bēdās! Es to zinu no saviem depresijas laikiem. Es to zinu no dzīves kopā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Es to zinu, skatoties pacientu acīs un esot kopā ar nabadzīgākajiem no nabadzīgajiem. Mēs aizmirstam šo patiesību un kļūstam mūsu pašu tumsas pārņemti. Mēs viegli aizmirstam par saviem priekiem un runājam par savām bēdām kā par vienīgo realitāti. Mums vienam otram jāatgādina, ka bēdu kauss ir arī prieka kauss un ka tieši tas, kas mums sagādā skumjas, var kļūt par auglīgu augsni priekam. Mums patiešām jābūt kā eņģeļiem vienam otram, savstarpēji jāatbalsta un jāmierina. Jo tikai tad, kad pilnībā apzināsimies, ka dzīves kauss ir ne tikai bēdu, bet arī prieka kauss, mēs šo dzērienu varēsim izbaudīt.


SVĒTIE RAKSTI

No Samarijas atnāca sieviete smelt ūdeni. Jēzus sacīja viņai: Dod man dzert! (Jo Viņa mācekļi bija aizgājuši uz pilsētu, lai iepirktu pārtiku.) Tad šī samariešu sieviete sacīja Viņam: Kā Tu, būdams jūds, prasi no manis, samarietes, dzert? Jo jūdi nesaietas ar samariešiem. Jēzus atbildēja viņai, sacīdams: Ja tu pazītu Dieva dāvanu un kas ir Tas, kas tev saka: dod man dzert, tad tu gan no Viņa lūgtu; un Viņš tev dotu dzīvo ūdeni. Sieviete sacīja Viņam: Kungs Tev nav ar ko smelt, bet aka dziļa; no kurienes tad Tev dzīvais ūdens? Vai Tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums šo aku devis, un pats viņš no tās dzēra un viņa bērni, un viņa dzīvnieki? Jēzus atbildēja viņai un sacīja: Ikvienam, kas šo ūdeni dzer, atkal slāpst, bet kas dzers to ūdeni, ko es viņam došu, tam ne mūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei.

Jāņa evaņģēlijs 4:7-14


LŪGŠANA

Kungs, es mīlu Tavu klātbūtni. Atskatoties uz manas dzīves dažādajiem gadalaikiem, es visur saskatu Tavu pirkstu nospiedumus. Tavas sadraudzības skaistums mani uztur. Dienu no dienas Tu ieaicini mani savā mīlestības dārzā. Svaidi mani ar sava Svētā Gara eļļu. Ļauj tai mani piesātināt, līdz katra mana ķermeņa šūna piepildās ar Tavas mīlestības smaržu. Pārveido mani gan manī iekšēji, gan attieksmē pret citiem. Es gribu smaržot pēc Tevis un izskatīties pēc Tevis, apliecinot Tavu labestību visur, kur eju. Tavi vārdi ir kā mīlestības dzēriens. Tie pārpludina manas maņas un atmodina manu sirdi. Es tos dzeru, līdz esmu pārpildīts ar žēlastību un patiesību. Tie kļuvuši par daļu no manis, iemājojot manā vājumā. Ļauj man pastāvīgi malkot patiesību. Es ilgojos pēc Tevis, nekam citam nav nozīmes.


UZDEVUMS

Satiecies ar kādu savu tuvu draugu vai paziņu, lai kopā malkotu tasi karsta dzēriena, kas sildīs ziemas aukstumā nosalušās rokas, bet prieku raisošā tikšanās sasildīs arī sirdi!

bottom of page