top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 343. diena

VIENMĒR IR IEMESLS CERĒT


Mani arvien vairāk pārsteidz kristiešu spēja svinēt ne tikai prieka, bet arī sāpju brīžus, tādējādi apliecinot Dieva patieso klātbūtni ikvienā mūsu dzīves brīdī. Īsts kristietis vienmēr apliecina dzīvību, jo Dievs ir dzīvības Dievs - dzīvība, kas ir stiprāka par nāvi un iznīcību. Viņā mēs neatrodam iemeslu izmisumam. Vienmēr ir iemesls cerēt, pat ja mūsu acīs ir asaras.


SVĒTIE RAKSTI

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!

Jesajas 41:10


LŪGŠANA

Kungs, lūdzu, apklusini troksni manā galvā. Šķiet, ka es nevaru Tevi atrast caur haosa un apjukuma vētrām. Es tiecos pēc Tevis. Es ceru atbrīvoties no šiem nepārtrauktajiem jautājumiem, kurus vairs nespēju kontrolēt. Man reizēm ir tāda sajūta, it kā es būtu tumšos mākoņos - gandrīz bez elpas. Mana sirds Tevi jūt, es esmu zemu noliecies Tava svētā troņa priekšā. Palīdzi man. Atjauno mani ar vienu Savas varenās rokas pieskārienu. Pat ar Tavu klusu čukstu būs pietiekami. Es nespēju dzīvot bez Tevis. Es vienkārši nezinu, kā. Tagad viss pieklusis. Vairs nav nekādu cīņu. Es tikai gaidu Tevi. Pēkšņi es jūtu Tevi sev blakus. Mīlestība ieradusies no mūžības. Tu esi atnācis. Manos vājuma brīžos Tu mani stiprini ar Savu žēlastību. Es skatos, kā kalni, kas met ēnas uz manu dvēseli, paklanās Tavas varenības priekšā. Važas, kas reiz mani turēja sasietas, kļūs par slavas karogiem, apliecinot atbrīvošanu! Paldies Tev par Tavu bezgalīgo mīlestību.


UZDEVUMS

Pēc tumsas vienmēr nāk gaisma, un katru nakti nomaina jauns rīts. Noklausies dziesmu “Katru rītu jauns” (“New every morning”) un no visas sirds pateicies Dievam par katru jaunu rītu, par katru jaunu iespēju ieraudzīt gaismu pēc tumsas un prieku pēc bēdām! Dziesmu vari noklausīties YouTube tīmekļa vietnē:

https://www.youtube.com/watch?v=Grz3Hxw9GWU&ab_channel=AudreyAssad

bottom of page