top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 344. diena

SLĒPTAIS CEĻŠ


Tam būtu grūti noticēt, ka Dievs varētu atklāt mums savu dievišķo klātbūtni caur sevi iztukšojošu, pazemīgu vīru no Nācaretes. Viena daļa manī meklē ietekmi, spēku, panākumus un popularitāti. Bet Jēzus ceļš ir apslēptības, bezspēcības un pieticības ceļš. Tas nešķiet īpaši pievilcīgi. Tomēr, kad es nonākšu patiesā, dziļā kopībā ar Jēzu, es atklāšu, ka šis pieticīgais ceļš ved uz patiesu mieru un prieku.


SVĒTIE RAKSTI

Bet Dievs, laikam piepildoties, sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievietes, padotu likumam, lai atpirktu tos, kuri bija padoti likumam, un lai mēs kļūtu pieņemti bērni. Bet tā kā jūs esat bērni, tad Dievs sūtīja sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Abba - Tēvs!

Pāvila vēstule galatiešiem 4:4-6


LŪGŠANA

Kungs, dažreiz es jūtos kā sapinies trokšņos, kas novērš manu uzmanību. Es nicinu šīs ilūzijas, šīs ienaidnieka izliktās lamatas, lai ievilinātu mani patiesības noliegšanā. Neatstāj mani šeit vienu. Neļauj man nokrist no šīs klints baiļu un moku bezdibenī. Satver mani aiz rokas un paslēp mani Savā klātbūtnē. Es aizveru acis un ievelku elpu, pielūdzot Tevi - manu vienīgo miera avotu. Es uzticu Tev savu dzīvi - garu, dvēseli un ķermeni. Vadi mani, atbrīvo mani, nes slavu Tavam vārdam. Lai arī jūtos pārguris, es nenovērsīšos no Tevis - es Tev uzticēšos un atpūtīšos. Visdziļākajā krīzē es atklāju manī mutuļojošu prieka aku. Neiespējamais kļūst iespējams, kad Tu man atklāj manu ceļu un padari to krāšņu. Cik apbrīnojams Tu esi! Cik uzticams un patiess! Tu piepildi mani ar spēku, lai es atkal varētu dejot!


UZDEVUMS

Iemācies šodien vienu deju! Esi radošs, lai atrastu veidu, kā to izdarīt – varbūt tavam aicinājumam atsauksies kāds draugs vai paziņa, bet varbūt tev palīdzošs būs kāds nejauši atrasts video internetā…


bottom of page