top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 345. diena

KRISTUS BĒRNS MŪSOS


Es domāju, ka mēs gandrīz neesam pārdomājuši iemiesojuma noslēpuma milzīgo ietekmi. Kur ir Dievs? Dievs ir tur, kur mēs esam vāji, neaizsargāti, mazi un atkarīgi. Dievs ir tur, kur ir nabadzīgie, izsalkušie, invalīdi, garīgi slimie, veci cilvēki un bezspēcīgie. Kā mēs varam iepazīt Dievu, ja koncentrējam mūsu uzmanību uz kaut ko citu — panākumiem, ietekmi un varu? Es arvien vairāk uzskatu, ka mūsu ticība būs atkarīga no mūsu vēlmes doties tur, kur ir salauztība, vientulība un cilvēciskas vajadzības... Katrs no mums ļoti vēlas dzīvot un augt šajā pārliecībā, un caur draudzību mēs varam viens otru atbalstīt. Es saprotu, ka vienīgais veids, kā mēs varam justies labi starp šīm daudzajām “pasaulēm”, ir palikt tuvu mazajam, neaizsargātajam bērnam, kas dzīvo mūsu sirdīs un ikvienā citā cilvēkā. Mēs bieži vien nemaz nezinām, ka Kristus bērns ir mūsos. Kad mēs viņu atklājam, mēs varam patiesi priecāties.


SVĒTIE RAKSTI

Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā.

Jāņa 1. vēstule 4:15


LŪGŠANA

Tu esi ideāls Tēvs un īsts Draugs. Atkal un atkal es nāku pie Tevi, saucot pēc palīdzības, un Tu mani nekad neatstum. Tik neskaitāmi daudz reižu esmu izmisumā kritis pie Tavām kājām, un Tu atceries katru no šīm reizēm. Tu dzirdi katru manu izteikto lūgšanu un tās visas atceries. Tu vienmēr mani iejūtīgi mīli – esi gatavs uzklausīt un atbalstīt. Lai kur es dotos, Tu esi ar mani. Tu dod man viedu padomu un stiprini mani ar piepildošu žēlastību. Tevi nekad nebiedē mana nomāktība. Tu nekad neesi vīlies mana vājuma dēļ. Katra mana asara Tev ir dārga. Es atgūšos un slavēšu Tevi bezgalīgi. Paldies Tev par Tavu pacietību un to, ka tik ļoti mani mīli. Lai gan biju noklīdis, meklējot to vietu, kurai piederu, es beidzot esmu sapratis, ka tieši Tava klātbūtne ir manas mājas.


UZDEVUMS

Kad esi gatavs savai šīsdienas lūgšanai, iededz sveci, kura izgaismos telpu tev apkārt. Izjūti, kā mainījās atmosfēra istabā un tavas iekšējās sajūtas. Iedomājies, ka tev blakus sēž Jēzus un jūs abi kopā varat lūgt, gaismai apspīdot šo lūgšanu un tavu sirdi. Muzikāli emocionālajam pavadījumam vari atskaņot dziesmu “Klusa tava atnākšana”, ko atradīsi Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes YouTube kanālā.


bottom of page