top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 347. diena

DIEVS IR UZTICAMS


Stāvoklis mūsu pasaulē ir biedējošs, un daudzi cilvēki piedzīvo lielu trauksmi. Vēl vairāk nekā iepriekš tiek pārbaudīta mūsu ticība. Es ceru un lūdzu, lai Kungs padara dziļāku mūsu ticību šajās Adventa nedēļās un piepilda mūs ar Savas valstības mieru un prieku. Cerība nav optimisms, un es lūdzu, lai mēs visi varētu dzīvot iekš šodienas apokaliptiskā laika. Mums ir dots solījums, un Dievs ir uzticams Savam apsolījumam pat tad, ja esam šaubu un baiļu pilni.


SVĒTIE RAKSTI

Bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur Svēto Garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Vēstule romiešiem 5:5


LŪGŠANA

Lai arī kas notiktu, man vienmēr visa būs pietiekami, jo man esi Tu, Kungs! Pat neveiksmju laikos Tu parūpēsies par mani. Tu esi labvēlīgs pret mani, jo esmu Tavs bērns. Ieraksti manā sirdī Tavus ceļus, lai es nekad neapmaldītos. Esmu redzējis ļauno taku – lai es uz tās nekad nenostājos.

Es izvēlos sekot Tev un Taviem taisnīgajiem rīkojumiem. Dod man Savu gudrību, lai kļūstu par vienu no Taviem labākajiem padomniekiem, tādu, kura vārdi ir patiesi un uzticami. Turpinot nepārtraukti staigāt Tavos ceļos, pacietīgi uzticoties, Tu mani paaugstināsi īstajā laikā.

Tu esi Mana Ikdiena. Mans Spēks. Mans Atbrīvotājs. Mans Pestītājs. Tu nekad mani neatstāj. Es Tev ticu, jo mīlu Tevi. Visiem dievbijīgiem būs mierīga un pārticīga nākotne - mūsu stāsts ir ar laimīgām beigām!


UZDEVUMS

Dodies pusdienlaika pastaigā un apceri tās reizes, kad Dievs ir pagodinājies tavā dzīvē, atbildot uz tavām dedzīgākajām lūgšanām.


bottom of page