top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 348. diena

PRIEKS


Prieks mūsu pasaulē nerodas no pozitīviem pieņēmumiem par pasaules stāvokli. Tas nav atkarīgs no mūsu dzīves apstākļu virsotnēm un ielejām. Prieks ir balstīts uz garīgajām zināšanām par Dieva uzvaru. Kamēr mūsu pasaule ir apklāta ar tumsu, Dievs ir uzvarējis pasauli. Jēzus to pasaka skaļi un skaidri: “Pasaulē jums būs grūtības, bet priecājieties, jo es esmu uzvarējis pasauli.”

Pārsteigums nav par to, ka negaidīti apstākļi izrādās labāki, nekā gaidīts. Nē, patiesais pārsteigums ir, ka Dieva gaisma ir īstenāka nekā visa tumsa, ka Dieva patiesība ir stiprāka par visiem cilvēku meliem, un Dieva mīlestība ir stiprāka par nāvi.


LŪGŠANA

Saule iespīd pa manu atvērto logu – Tu esi svētījis mūs ar vēl vienu dienu. Smaids caurstaro manu seju, un no manas sirds izlaužas melodija. Es pievienojos dziedošajiem putniem, kuri vēsta par Tavu laipnību un uzticību. Viss, kas ir pretējs mieram, pakļaujas slavas dziesmai, kas piepilda gaisu.

Izlej Sava Gara eļļu uz manas dvēseles. Kad es visu savu mīlestību veltīšu Tev, es uzplaukšu Tavā debesu pagalmā. Māci mani uzticīgi palikt šajā pilnīgas nodošanās vietā, lai arī vecumdienās es būtu spēcīgs un svaigs un nestu augļus, un lai visi tos varētu baudīt.

Kad es meditēju par Tavas mīlestības laipnību, mani pārņem pateicība. Es vēlos pavadīt savu dzīvi, atklājot Tavu bagāto noslēpumu, pētot Tavas īstenības dziļumus un atsedzot Tavas mīlestības slāņus, kas izpaužas visā, ko mēs darām. Tavi ceļi ir dziļi, un krāšņi ir noslēpumi, kas tiek čukstēti to sirdīm, kuras Tevi meklē.


SVĒTIE RAKSTI

Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties!

Vēstule filipiešiem 4:4


UZDEVUMS

Noklausies šo līksmo Ziemassvētku dziesmu “Prieks pasaulei” un iegremdējies svētku gaidīšanas noskaņās. Dziesmas saite “YouTube”: https://www.youtube.com/watch?v=ARBnvLLVM4w

Droši vari meklēt vēl citas priecīgās svētku dziesmas vai skaņdarbus. Lai svētku prieks piepilda tavu namu!

bottom of page