top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 349. diena

MŪŽĪGĀ MIERA VĒSTNEŠI


Priecīgi cilvēki ne vienmēr joko, smejas vai smaida. Viņi nav cilvēki ar optimistisku skatu uz dzīvi, kas vienmēr vispārina mirkļa vai notikuma nopietnību. Nē, priecīgi cilvēki skatās ar atvērtām acīm uz skarbo cilvēciskās esības īstenību, un vienlaikus viņi nav ieslodzīti tajā. Viņiem nav ilūziju par ļaunajiem spēkiem, kas plivinās apkārt, “meklēdami, ko aprīt”(1. Pētera 5:8), bet arī viņi zina, ka nāvei nav galavārds. Viņi cieš ar cietējiem, tomēr viņi nepieķeras ciešanām - viņi vēsta par neizmērojamo mieru pāri tām.


LŪGŠANA

Dažreiz es rīkojos muļķīgi, taču nevaru neko sev padarīt. Tava mīlestība ir kā uguns manos kaulos, kas plosās cauri asinīm un smadzenēm - to nav iespējams apturēt! Tu nekad nevilcinies parādīt Savu mīlestību un uzticību, tāpēc es neslēpšu Tev savu slavu. Es dejošu ar pamesto! Man vienalga, kas to redzēs. Tad es dziedāšu dziesmas, kuras nāk no manas sirds, un man būs vienalga, kas tās klausās. Nekas mani neatturēs, pat mana lepnība!

Kungs, kad es dzirdu okeānus, rūcot pielūgsmē, upes un straumes aplaudējot, un kalnus, sniedzot Tev ovācijas, es nevaru citādi, kā tikai pamanīt, ka kaut kas nenotiek pareizi. Visa radība plūst unisonā, lai Tevi godātu un pasludinātu Tavus brīnumus, bet tie, kurus Tu radīji pēc Sava tēla un līdzības, neizskatās, ka darītu to pašu.

Nāc un padari lietas atkal pareizas. Dod iespēju ikvienam pieredzēt Tavus slavenākos brīnumus! Liec viņiem izgaršot Tavu mūžīgo mīlestību! Es būšu šeit klātesošs jau iepriekš, lai svinētu!


SVĒTIE RAKSTI

Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams – kas saistīts ar tikumu un ir slavējams! Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums.

Vēstule filipiešiem 4:7-9


UZDEVUMS

Ieplāno katru dienu kādu nodarbi, kas tev sagādā mieru – vai tā būtu rēna pastaiga dabā, klusa lūgšana, tava mīļākā mūzika vai psalmi, kas iegremdē tevi mierā, vai apcere par brīnumaino Dieva vadību tavā dzīvē. Pieraksti savas sajūtas un pateicības, kad tevī ienāk miers.


bottom of page