top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 35. diena

MĪLESTĪBA NES AUGĻUS


Pretēji maniem labākajiem nodomiem es nepārtraukti pieķeru sevi, cenšoties iegūt varu. Kad es dodu padomu, es gribu zināt, vai tas tiek ievērots; kad piedāvāju palīdzību, es gribu, lai man pateicas; kad dodu naudu, es gribu, lai tā tiktu izlietota pēc maniem ieskatiem; kad daru kaut ko labu, es vēlos, lai par mani atcerētos. Man varbūt neuzcels pieminekli vai pat ne piemiņas plāksni, bet es visu laiku raizējos par to, lai netiktu aizmirsts, lai es kaut kā tomēr turpinātu dzīvot citu domās un darbos.

Bet pazudušā dēla tēvs nav noraizējies par sevi. Viņa ciešanu pilnā dzīve ir atbrīvojusi viņu no vēlmes kontrolēt lietas. Viņa bērni ir vienīgais, kas viņam rūp; viņš vēlas sevi pilnībā viņiem nodot un viņu dēļ sevi pilnībā iztukšot.

Vai es spēju dot, nevēloties neko saņemt pretī, mīlēt, neuzliekot manai mīlestībai nekādus nosacījumus? Apzinoties manu milzīgo vajadzību pēc cilvēku atzinības un pieķeršanās, es saprotu, ka tā būs cīņa mūža garumā. Bet es arī esmu pārliecināts, ka ik reizi, kad es pārkāpju šai vajadzībai un rīkojos brīvi no gaidām kaut ko saņemt pretī, es varu paļauties, ka mana dzīve patiešām var nest Dieva Gara augļus.


SVĒTIE RAKSTI

Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!  /Pāvila vēstule filipiešiem 2:5-8/


LŪGŠANA

Es vēlos redzēt Tavu seju. Lūkoties acīs, kas ir aizdedzinājušas manu sirdi svētā kaislībā. Tu esi manu ilgu mērķis. Velc mani Sev tuvāk.

Kungs, es esmu sevi nošķīris Tev un vēlos staigāt taisnības šauro ceļu. Priekškars ir pārplēsts, un Tu mani sauc par Savu, bet es ilgojos Tevi iepazīt vēl vairāk. Es alkstu, kaut varētu redzēt neaizmigloti. Es līdz sirds dziļumiem vēlos Tev pieskarties; pastiept un satvert to plaukstu, kas tik bieži tur manējo.

Dāvā man līdzjūtības dāvanu, lai es varu mīlēt tā, kā mīli Tu, un piedot, kā Tu piedod. Es vēlos, lai mani vārdi atspoguļotu Tavu sirdi un atklātu šķīstus nodomus. Sargi manu prātu no klīstošām domām. Es vēlos dzīvot dzīvi, kas ir Tev tīkama, lai nekas, ko es daru, mani neved projām no ceļa, kas ved Tavā klātbūtnē.


DIENAS UZDEVUMS

Šodien paveic kādu labu darbu slepenībā - lai neviens nezina, ka tas biji tu. Lai neviens nevar tev pateikt par to paldies. Pārdomā savas sajūtas, gan gatavojoties šim labajam darbam, gan pēc tā paveikšanas.

Comments


bottom of page