top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 352. diena

IZVĒLOTIES DZĪVI


Kā es varu izvēlēties dzīvi? Es arvien vairāk apzinos, ka ir maz brīžu, kad nav iespējas izvēlēties, jo nāve un dzīve vienmēr ir manā priekšā. Viens no dzīves izvēles aspektiem ir prieka meklēšana. Prieks dod dzīvību, bet skumjas nes nāvi. Skumja sirds ir tāda, kurā dzimst kaut kas jauns.

Manuprāt, prieks ir kas vairāk par garastāvokli. Mēs neizvēlamies garastāvokli. Mums bieži ir priecīgs vai nomākts garastāvoklis, pat nezinot, kādēļ. Garīgā dzīve ir dzīve ārpus garastāvokļiem. Tā ir dzīve, kurā mēs izvēlamies prieku un neļaujam mums kļūt par pārejošo laimes vai nomāktības sajūtu upuriem.


SVĒTIE RAKSTI

Šodien es piesaucu par lieciniekiem pret jums debesis un zemi – dzīvību un nāvi es esmu nolicis jūsu priekšā, svētību un lāstu! Izvēlies dzīvību, ka paliktu dzīvi gan tu, gan tavi pēcnācēji!

5. Mozus grāmata 30:19-20


LŪGŠANA

Pielūgsmes dziesmas izlaužas no manām lūpām, kad es gaidu Tavu apsolījumu piepildījumu. Man ir dārgs ikkatrs vārds, ko Tu esi sacījis. Esi ar mani kopā dzīves ceļojumā! Apsedz mani ar Tavas klātbūtnes mākoni pa dienu. Vadi mani cauri naktij ar Tavu uguni! Kamēr Tu esi ar mani, es zinu, ka visi Tavi apsolījumi piepildīsies.

No manas būtības izlaužas liecības par Taviem brīnumiem. Visā, ko dari, ir redzama Tava gudrība. Pat gaidīšanas laikā Tu pilnveido manu raksturu un māci pacietību un uzticēšanos. Tu pārraugi ikkatru manas dzīves jomu un atgādini man par savu mīlestību.

Es meklēju gaismu Tavā sejā. Es sasniedzu Tavu spēku un nezaudēšu cerību. Tu esi mana spēka avots un mana prieka strūklaka! Palīdzi man necīnīties, kad ir pārmaiņu laiki. Tu esi vienmēr uzticams kā Tavs vārds. Katram sapnim ir savs laiks piepildījumam.


UZDEVUMS

Kristīgā ticība ir grūti iedomājama bez dzīvas kopienas un sadraudzības ar brāļiem un māsām Kristū. Dodies šodien uz 4. Adventes dievkalpojumu un pavadi laiku ar draugiem draudzes kafejnīcā vai citur. Saskati savos draugos Jēzus nospiedumus un izvēles par labu dzīvībai, priecājies un izbaudi kopābūšanu.

bottom of page