top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 353. diena

IZVĒLIES DIEVA MĪLESTĪBU


Tev jānotic, kad dzirdi “jā” kā atbildi uz tevis uzdoto jautājumu: “Vai tu mani mīli?” Tev ir jāizvēlas šis “jā”, pat ja tu to nepiedzīvo.

Tevi pārņem dažādas fantāzijas, izklaides un traucējoša vēlme mesties baudās. Tomēr tu jau zini, ka tajā visā neatradīsi atbildi uz savu dziļāko jautājumu. Atbildi nevar atrast, arī pārcilājot prātā vecus notikumus vai kavējoties vainas vai kauna izjūtā. Tas viss tev liek izkaisīties un atstāt to akmeni, uz kura ir celts tavs nams.

Tev ir jāuzticas tai vietai, kas ir droša un stabila, vietai, kurā vari atbildēt ar “jā” Dieva mīlestībai pat tad, ja to nejūti… Turpini apliecināt sev: “Dievs mani mīl, un ar Dieva mīlestību pietiek.” Tev ir jāizvēlas šī drošā vieta atkal un atkal no jauna un jāatgriežas tajā pēc katras neveiksmes.


SVĒTIE RAKSTI

Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.

Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints.

Mateja evaņģēlijs 7:24-25


LŪGŠANA

Kungs, Tu visas Mīlestības Avots, es slavēju un pateicos, ka Tu mīli mani vienmēr un mūžīgi. Tā ir un paliek patiesība arī mirkļos, kad es nespēju sadzirdēt “jā” uz manu jautājumu: “Vai tu mani mīli?” Tavā mīlestībā iznēsāts un žēlastībā izauklēts, lai cik bieži es aizmaldītos šaubās projām un aizgrieztos no Tevis, mana sirds tās dziļumos alkst pēc Tavas klābūtnes. Svētī, Kungs, ar žēlastību izvēlēties Tavu tuvumu, izvēlēties sadzirdēt un noticēt Tavam apliecinājumam: “Jā, mans bērns, Es mīlu tevi!”

Lai kur es būtu - starp brāļiem un māsām Kristū, klusumā, Baznīcā, kalpošanā, lasot Bībeli, lūgšanā – palīdzi man ik mirkli izvēlēties atgriezties pie Tevis, manas drošās klints. Palīdzi man patiesi iesakņoties Tevī, lai varu nest Tavu vēsti tālāk pasaulē un arī savā namā.


UZDEVUMS

Lūdz Dievam žēlastību noticēt patiesībai, ka Viņš tevi mīl. Pavadi pāris minūtes lūgšanā, lēni atkārtojot: “Dievs mani mīl, un ar Dieva mīlestību pietiek.” Ļauj šai patiesībai iesakņoties dziļāk savā prātā un sirdī.

bottom of page