top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 354. diena

TUVOJIES GAISMAI


Ik mirkli tu esi izvēļu priekšā. Jautājums ir, vai tu izdari savas izvēles, kalpojot Dievam vai savai šaubu pilnajai būtībai. Tu zini, kura ir pareizā izvēle, bet tavas emocijas, kaislības un jūtas turpina tevi mudināt izvēlēties sevis atstumšanas ceļu.

Pamata izvēle ir uzticēties ik brīdi, ka Dievs ir ar tevi un dos to, kas tev visvairāk nepieciešams. Dievs saka tev: “Es mīlu tevi. Es esmu ar tevi. Es vēlos redzēt, kā tu tuvojies man un piedzīvo prieku un mieru manā klātbūtnē. Es gribu tev dot jaunu sirdi un jaunu garu. Es vēlos, lai tu runā ar manu muti, redzi ar manām acīm, dzirdi ar manām ausīm, pieskaries ar manām rokām. Viss, kas ir mans, ir tavs. Tikai uzticies man un ļauj man būt tavam Dievam.”

Šī ir tā balss, kurā ir jāieklausās. Un šī klausīšanās prasa īstu uzvēli, ne tikai laiku pa laikam, bet ik mirkli, katru dienu un nakti. Tu esi tas, kurš izlemj, ko tu domā, saki un dari. Tu vari sevi ar domām novest līdz depresijai, tu vari sevi iedzīt zemā pašvērtējumā, tu vari rīkoties sevi atstumjošā veidā. Bet tev vienmēr ir izvēle domāt, runāt un rīkoties Dieva Vārdā, un tādējādi tuvoties Gaismai, Patiesībai un Dzīvībai.


SVĒTIE RAKSTI

Es jūs izlasīšu no tautu vidus, savākšu jūs no visām zemēm un atvedīšu jūs atpakaļ jūsu pašu zemē.

Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs topat šķīsti: Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elka kalpības.

Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi.

Es jums došu Savu Garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit Manos likumos un sargāsit un pildīsit Manas tiesas.

Tad jūs dzīvosit tanī zemē, ko Es devu jūsu tēviem, un jūs būsit Mana tauta, un Es būšu jūsu Dievs.

Ecehiēla 36:24-28


LŪGŠANA

Tēvs, es vēlos sadzirdēt Tavus mīlestību un patiesību apliecinošos vārdus, kas iedrošina mani un atgādina, ka es neesmu viens un Tev ir labi nodomi manai dzīvei. Tomēr manas izvēles aizved projām no vietām, kur Tava balss ir saklausāma. Ik dienas Tu apliecini Savu labvēlību dažādos veidos, tomēr es ļauju sevī iezagties šaubām un noticu citām balsīm, kad tās runā par manu vērtību un tiesībām būt mīlētam bez nosacījuma, līdz attopos, ka esmu sevi pavisam atstūmis un nonicinājis. Jo vairāk ļauju sajūtām un emocijām sevi vadīt, jo vairāk aizeju prom no Gaismas.

Paldies, ka Tu esi nemainīgs un stāvi pāri manām sajūtām, maniem prātojumiem un ceļa meklējumiem. Paldies, ka tīri mani un atjauno, ka Tu dāvā man jaunu sirdi un Savu Garu. Tēvs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem - vadi mani atpakaļ pie Tavas Gaismas, kas apliecina patiesību un dod dzīvību. Es vēlos uzticēties Tavai mīlestībai, tomēr nespēju to izdarīt pats – palīdzi man manā nespēkā ik brīdi izvēlēties uzmanīgi klausīties Tavā balsī un sekot vienīgi tai.


UZDEVUMS

Repetitio est mater studiorum - atkārtošana ir zināšanu māte, kā vēsta šis latīņu teiciens.

Ieklausies vēlreiz šodienas pārdomu daļā. Lasi lēnām un, ja kāda frāze aicina apstāties, dari tā un skaties, ko Dievs caur to saka tev šeit un tagad.

“Es mīlu tevi. Es esmu ar tevi. Es vēlos redzēt, kā tu tuvojies man un piedzīvo prieku un mieru manā klātbūtnē. Es gribu tev dot jaunu sirdi un jaunu garu. Es vēlos, lai tu runā ar manu muti, redzi ar manām acīm, dzirdi ar manām ausīm, pieskaries ar manām rokām. Viss, kas ir mans, ir tavs. Tikai uzticies man un ļauj man būt tavam Dievam.”

bottom of page