top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 355. diena

DARI LABI TĀS DAŽAS LIETAS


Jo vairāk es domāju par cilvēku ciešanām pasaulē un savu vēlmi piedāvāt dziedinošu atbildi uz tām, jo vairāk es apzinos, cik svarīgi ir neļaut nespēka un vainas izjūtai sevi paralizēt. Svarīgāk kā jebkad ir būt ļoti uzticamam savam aicinājumam un labi darīt tās dažas lietas, ko esmu aicināts darīt, un paturēt sevī to prieku un mieru, ko tās man sniedz. Man ir jāturas pretī kārdinājumam ļaut tumsas spēkiem sevi ievilkt izmisumā un padarīt mani par vienu no to daudzajiem upuriem. Man savas acis jātur uz Jēzu un tiem, kas Viņam sekoja, un jāuzticas, ka es zināšu, kā izdzīvot savu misiju, lai tā būtu cerības zīme šajā pasaulē.


SVĒTIE RAKSTI

Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas velkas mums līdzi, apņēmības pilni skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ, par kaunu nebēdādams, ir pacietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Allaž domājiet par viņu, kas tik daudz naidīguma izcietis no grēciniekiem, lai jūs nenovārgtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi.

Ebrejiem 12:1-3


LŪGŠANA

Kungs, Tu nāci pasaulē, lai uzņemtos manu grēku un dāvātu man piedošanu un taisnošanu, ko es pats nespēju nopelnīt. Tu neļāvi ne vieglas dzīves kārdinājumiem, ne arī nievām un lamām, apkaunojumam, spļāvieniem, pļaukām, sitieniem un pat kaunpilnajai krusta nāvei sevi novirzīt no tā viena ceļa, kas Tev bija ejams, lai viss tiktu piepildīts. Tu katrā lietā un arī savos visgrūtākajos brīžos vienmēr raudzījies uz Tēvu, lai darītu to, ko Viņš dara un lai Viņa prāts taptu piepildīts. Palīdzi man raudzīties uz Tevi un mācīties no Tevis tā iet uz priekšu savā dzīvē - ar acīm, kas pavērstas uz augšu, sirdi, kas ik dienas meklē Tēva prātu, un rokām un kājām, kas gatavas Tavu gribu pildīt. Palīdzi man būt uzticamam tam aicinājumam, ko Tu man esi devis - nesalīdzināties ar citiem, bet uz Tevi skatīties un Tev uzticēt savu mazumiņu, ko Tu vari pavairot, lai tiem, kas vēl mīt tumsā, nestu Tavu gaismu un mīlestību.


UZDEVUMS

Šodien pieraksti uz papīra, kā Dievs Tevi aicina darboties šobrīd!

Kas ir tās dažas, varbūt pat šķietami mazas lietas, kuras darot, vari sajust prieku un mieru?


bottom of page