top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 357. diena

ESI BRĪVS


Lielais garīgais uzdevums, kas stāv man priekšā, ir tik ļoti uzticēties, ka es piederu Dievam, ka es varu būt brīvs pasaulē - brīvs runāt pat tad, kad mani vārdi netiek uzņemti; brīvs rīkoties, kad mana rīcība tiek kritizēta, izsmieta vai uzskatīta par nederīgu; brīvs saņemt mīlestību no cilvēkiem un būt pateicīgs par visām Dieva klātbūtnes zīmēm pasaulē. Es esmu pārliecināts, ka spēšu pilnībā mīlēt pasauli, kad pilnībā noticēšu, ka esmu mīlēts pāri tās robežām.


SVĒTIE RAKSTI

Ko es jums runāju tumsā, to sakiet gaismā, un, kas teikts jūsu ausī, to pasludiniet no namu jumtiem. Nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēj nonāvēt, bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. Vai divus zvirbuļus nepārdod par nieka grasi? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva ziņas. Bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.

Mateja evaņģēlijs 10:27-32


LŪGŠANA

Kungs, Tu visu man esi devis - viss, kas man ir, un viss, kas esmu es pats, ir Tevis dāvāts un pieder Tev. Tu mani esi dārgi atpircis, par maniem grēkiem samaksādams pie krusta. Es piederu Tev un varu droši uzticēties Tavam apsolījumam, ka nekas mani neizraus no Tavas rokas. Tu esi mani atradis un mīlestībā cieši satvēris. Palīdzi, ka mana sirds arvien top siltāka, apzinoties Tavu mīlestību, un kājas stingrākas, apzinoties, ka varu vienmēr paļauties uz Tavu spēku un apsardzību. Dāvini man žēlastībā apzināties to un katru dienu dzīvot no miera un brīvības pilnas vietas, kurā zinu, ka Tu ik brīdi par mani rūpējies. Tu esi varens mani glābt un pat visļaunākajam notikumam - nāvei - Tu esi atņēmis tās spēku, dāvādams man mūžīgo dzīvību.


UZDEVUMS

Kas ir cilvēks, no kura Tu esi saņēmis mīlestību? Piezvani vai uzraksti viņam šodien un pasaki paldies.

Ja pirmajam cilvēkam to vairs nevari izdarīt, varbūt nāk prātā vēl kāds, kam sen (vai vispār) neesi pateicies, ka caur viņu esi piedzīvojis mīlestību un rūpes? Izdari to, jo šodien tev ir dāvāta vēl viena iespēja.bottom of page