top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 358. diena

LŪGŠANA


Ak, Kungs!

Cik grūti ir pieņemt Tavu ceļu. Tu nāc pie manis kā mazs, bezspēcīgs bērns, kas piedzimis prom no mājām. Tu manis dēļ dzīvo kā svešinieks savā paša zemē. Tu mirsti manis dēļ kā noziedznieks ārpus pilsētas mūriem, savu ļaužu atstumts, draugu pārprasts un juzdamies sava Dieva pamests.

Gatavojoties svinēt Tavu piedzimšanu, es cenšos justies mīlēts, pieņemts un kā mājās šajā pasaulē, un es cenšos pārvarēt atstumtības un pamestības sajūtu, kas man turpina uzbrukt. Bet es sāku domāt, vai mana dziļā atsvešinātības sajūta netuvina mani tev vairāk, nekā tā piederības sajūta, ko reizēm izjūtu. Kur es patiesi varu svinēt Tavu piedzimšanu: ērtās mājās vai nepazīstamā namā, starp mīļiem draugiem vai nepazīstamiem svešiniekiem, jūtoties labi vai jūtoties vientuļi?

Man nav jābēg no šīm pieredzēm, kas ir vistuvākās Tavējai. Tāpat kā Tu nepiederi šai pasaulei, tā arī es nepiederu šai pasaulei. Katru reizi, kad tā sajūtos, man ir iemesls pateikties un pieņemt Tevi labāk un izgaršot Tavu prieku un mieru pilnīgāk .

Nāc, Kungs Jēzu, un esi ar mani tur, kur jūtos visnabadzīgākais. Es uzticos, ka šī ir tā vieta, kur Tu atradīsi savu silīti un ienesīsi savu gaismu. Nāc, Kungs Jēzu, nāc!

Āmen!


UZDEVUMS

Izlasi šodien Jēzus piedzimšanas stāstu, kā tas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā (1.-20. pants), un pārdomā šo svētku patieso svinēšanas iemeslu.


bottom of page