top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 36. diena

PRIEKS DZĪVOT RODAS NO LABAS DZĪVOŠANAS KOPĀ AR CITIEM


Manā ikdienas sabiedrībā, kurā ir daudzi vīrieši un sievietes ar nopietnu garīgu atpalicību, lielākais ciešanu avots ir nevis pati atpalicība, bet to pavadošās sajūtas, ka esi nederīgs, bezvērtīgs, nenovērtēts un nemīlēts. Ir daudz vieglāk pieņemt savu nespēju runāt, staigāt vai sevi pabarot, nekā pieņemt to, ka nenozīmē kaut ko īpašu kaut vienam cilvēkam. Mēs, cilvēki, spējam panest vissmagākos trūkumus ar apbrīnojamu izturību, bet, kad mēs jūtam, ka mums vairs nav nekā, ko sniegt otram cilvēkam, mēs ātri zaudējam savu pieķeršanos šai dzīvei. Instinktīvi mēs zinām, ka prieks dzīvot nāk no dažādajiem veidiem, kā mēs dzīvojam kopā ar citiem, un ka dzīves ciešanas savukārt nāk no dažādajiem veidiem, kuros mums tas labi neizdodas.


SVĒTIE RAKSTI

Un bads bija tai zemē, pēc pirmā bada, kas bija bijis Ābrahāma laikā, un Īzāks nogāja pie Abimeleha, filistiešu ķēniņa, uz Gerāru. Un Tas Kungs parādījās viņam un sacīja: "Nenoej uz Ēģiptes zemi; dzīvo tanī zemē, par kuru Es tev sacīšu. Dzīvo kā svešinieks šinī zemē, un Es būšu ar tevi, un Es tevi svētīšu. Tev un taviem pēcnācējiem Es došu visas šīs zemes, un Es piepildīšu to derību, kuru Es tavam tēvam Ābrahāmam ar zvērestu esmu apsolījis. Un Es vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes un došu taviem pēcnācējiem visas šīs zemes, un tavos pēcnācējos visas zemes tautas tiks svētītas, tāpēc ka Ābrahāms Manai balsij paklausīja un turēja Manus norādījumus un Manas pavēles, Manus likumus un Manu bauslību." /1. Mozus grāmata 26:1-5/


LŪGŠANA

Atklāj man manu ceļu. Bez redzējuma es pazudīšu! Es jūtu kādas lietas, kas manī virmo, bet man ir vajadzīga Tevis dota skaidrība un dzīvība katrai miglainajai domai. Iedēsti manī vēlmes, kas mani vestu uz priekšu un pienestu Tev slavu. Palīdzi man saskatīt to potenciālu, kas ir manī lielām lietām. Es vēlos atklāt Tavu nodomu manai dzīvei. 

Piepildi mani ar ticību, cerību un sapņiem. Ļauj man saskatīt tās nebeidzamās iespējas, kas man vēl jāapjauš. Atver man durvis, lai es varu redzēt, kurp man jāiet. Es saucu pēc Tavas gudrības un pievēršu tai savu sirdi, lai spētu saprast. Ļauj man saņemt no debesīm. Es drosmīgi došos visā tajā, kas Tev priekš manis ir sagatavots.

Ik dienas es meklēšu Tavu tuvumu, zinot, ka Tu mani svētīsi. Atklāj tos īpašos apsolījumus, kas Tev ir manai dzīvei, kā Tu atklāji Ābrahāmam, kad teici, ka viņa pēcnācēju būs tik, cik zvaigžņu debesjumā. Dod man redzējumu, pie kā turēties, un mēs dosimies tajā kopā. Apklāj mani ar žēlastību, dodoties nezināmajā.


DIENAS UZDEVUMS

Kādi ir bijuši Dieva apsolījumi tavai dzīvei? Kāda īpaši dārga Rakstu vieta, ko Dievs ir runājis pār tevi kādā brīdī. Pārdomā un pārlasi to. Lūgšanā apņemies tai no jauna pieķerties ticībā, jo Dievs vienmēr pabeidz to, ko iesācis. Ja tev šāda apsolījuma nav, lūdz Dievam to saņemt.

Comments


bottom of page