top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 360. diena

KĻŪSTI KĀ BĒRNS


Ir liels kārdinājums izmantot mūsu dzīves acīmredzamās neveiksmes un vilšanās, lai sevi pārliecinātu, ka mēs neesam tā vērti, lai mūs mīlētu. Jo kāds priekšstats par sevi mums ir jārāda?

Bet ticīgam cilvēkam tieši pretējais nozīmē patiesību. Daudzās neveiksmes var padarīt redzamu mūsos vietu, kur nav nekā, par ko lielīties, bet kur viss ir mīlestības vērts. Tā ir kļūšana par bērnu, kurš tiek mīlēts tikai tāpēc, ka viņš ir, tāpēc ka smaida vai vienkārši sniedz roku.

Tas ir ceļš uz garīgu briedumu – saņemt mīlestību kā tīru, īstu dāvanu.


SVĒTIE RAKSTI

Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

Ar to mīlestība pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo, tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē.

Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā.

Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.

1. Jāņa vēstule 4:16-19

LŪGŠANA

Dievs, paldies par Tavu Dēlu, ko Tu sūtīji pasaulē! Kēniņš ir dzimis! Pestītājs ir dzimis! Miera Princis ir dzimis! Patiesi ir dzimis! Paldies par šo brīnišķo prieka vēsti arī šajos Ziemassvētkos un katru dienu no jauna! Palīdzi man ar bērna prieku un vienkāršību raudzīties pasaulē, neslēpjot savas tulznas, nobrāzumus vai neveiksmes un ieaicinot Tevi arī savās pelēkajās un apmākušajās dienās. Jo es zinu, ka visas dienas ir Tavas mīlestības vērtas. Svētī mani ar Dievbērnības garu, lai šodien un vienmēr es mācos pieņemt un ticēt Tavai mīlestībai, kas nav jānopelna vai kaut kā jāizcīna, bet kas tiek dāvināta bez nosacījumiem vai nopelniem. Tā ir tik brīnišķīga sajūta - būt mīlētam tāpēc, ka esmu! Lai jaundzimušais Dieva Dēls no jauna piedzimst arī manā sirdī un ir Tavas Mīlestības atspulgs manī šodien, rīt un vienmēr.

UZDEVUMS

Pavēro šodien kādu bērnu – savā ģimenē vai, ejot pa ielu, pievērs uzmanību pretimnākošiem bērniem. Ko tu gribētu no viņiem mācīties? Pamēģini šodienu dzīvot vienkāršāk, saprotot, ka Dievam ir vajadzīga tikai tava mīlestība, nevis veiksmes vai neveiksmes, bet tīra un īsta sirds.

bottom of page