top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 361. diena

SVĒTĪTS BŪT PAR SVĒTĪBU


Tas ir apbrīnojami, cik viegli ir svētīt citus, teikt labus vārdus citiem un par citiem, atmodināt viņu skaistumu un patiesību, kad pats esi savienots ar savu svētību. Svētītais vienmēr svētī. Un cilvēki vēlas būt svētīti. Tas ir tik acīmredzams, lai kur mēs ietu. Neviens netiek atdzīvināts caur lāstiem, tenkām, apsūdzībām vai vainošanu. Tik daudz tā visa notiek mums apkārt visu laiku. Un tas izsauc tikai tumsu, iznīcību un nāvi. Kā svētītie mēs varam iet cauri pasaulei un piedāvāt svētības. Tas neprasa daudz pūļu. Tas izaug tieši no mūsu sirds. Kad mēs dzirdam sevī balsi, kas sauc mūs vārdā un svētī mūs, tumsa vairs mūs nesatrauc. Balss, kas mūs sauc par mīļoto, dos mums svētības vārdus citiem un atklās viņiem, ka viņi nav mazāk svētīti par mums.


SVĒTIE RAKSTI

Jūs esat zemes sāls, bet, ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā neder vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Mateja evaņģēlijs 5:13-16


LŪGŠANA

Dievs, palīdzi man vienmēr atcerēties, par ko Tu mani esi radījis. Nekad neļauj man aizmirst vai šaubīties par savu identitāti. Esmu Tavs bērns – brīnišķīgs darinājums ar īpašu nolūku. Tu mīli mani, es nekad neesmu viens, jo Tu esi ar mani. Paldies, ka esi izredzējis mani un svētījis, lai es varu būt par svētību citiem. Paldies, ka Tu nenogurstoši atkal un atkal saki man vārdus, kurus es ilgojos dzirdēt ik dienu, ik sekundi: “Tu esi Mans mīļotais bērns!” Lai šie vārdi iesakņojas, iemājo, ielīst manī, un lai es caur tiem varu iet pasaulē un teikt svētības vārdus citiem! Jo tikai Tavas Mīlestības avots ir tas, kura padzirdīts un pabarots, es varu dot citiem. Kad mēs sakām viens otram svētības vārdus, Tu runā mūsos. Lai šodien un vienmēr es palieku Tevī un Tu manī.


UZDEVUMS

Esi šodien par svētību citiem. Visās savas dienas gaitās svētī cilvēkus, ko satiec. Tu vari to darīt vārdos, izsakot skaļi: “Lai Dievs tevi svētī!” vai “Esi svētīts Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā!” Vari darīt to arī klusībā, domās, lūgšanā vai uzrakstot ziņu, bet lai tava svētība jebkādā veidā šodien aizsniedz pēc iespējas vairāk cilvēku. Svētī savu ģimeni, darba kolēģus, draugus, pretimnācējus un svešiniekus.


bottom of page