top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 363. diena

MŪSU VISLIELĀKĀ DĀVANA


Esmu atklājis, ka vislielākā dāvana, ko varu piedāvāt, ir mans paša dzīvesprieks, mans iekšējais miers, klusums un vientulība, manis paša labsajūta. Kad es sev jautāju “Kurš man visvairāk palīdz?”, man jāatbild – “Tas, kurš vēlas dalīties savā dzīvē ar mani.”


SVĒTIE RAKSTI

Tad nāca kāda samariete smelt ūdeni. Jēzus viņai sacīja: “Dod man dzert!” Viņa mācekļi bija nogājuši pilsētā iepirkt pārtiku. Samariete viņam jautāja: “Kā tu, jūds būdams, lūdz dzert man, samarietei?” – jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus atbildēja un viņai sacīja: “Ja tu zinātu Dieva dāvanu un kas ir tas, kas tev saka: dod man dzert, – tad tu būtu lūgusi viņu un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni.” Sieviete viņam sacīja: “Kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa; no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens.’’

Jēzus atbildēja viņai: “Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.”

Jāņa evaņģēlijs 4:7-11; 13-14


LŪGŠANA

Mīļais Jēzu, es pateicos Tev par visām dāvanām, ar ko Tu tik bagātīgi esi svētījis mani. Piedod, ka tik bieži esmu aizgriezis muguru vai izlicies, ka nemaz nevēlos saņemt Tavas svētības un dārgumus. Piedod par manu spītību un lepnību, kas aizēno Tavu žēlastību un dāsnumu. Tu kā uzticams draugs pacietīgi gaidi, kad pagriezīšu savu vaigu pret Tevi un izstiepšu rokas, lai tajās ienāktu Tu pats, Jēzu. Cik pārsteidzoši ir atklāt, ka vērtīgākās un dārgākās dāvanas nav ne nopērkamas, ne nopelnāmas, bet ka Tu tās dod tāpēc, ka vēlies pasniegt labāko. Tieši man. Mums. Visiem. Tu esi pārsteigumu un brīnumu Dievs, un tikpat brīnumainas ir Tavas dāvanas! Ļauj man pārsteigumā un pateicībā tās pieņemt kā dārgāko, ko jebkad esmu saņēmis. Paldies Tev!


UZDEVUMS

Tuvākajā sava drauga vai ģimenes locekļa dzimšanas dienā pamēģini nepirkt dāvanu veikalā, bet uzdāvini vienu no tām dāvanām, ko esi saņēmis no Dieva – miers, prieks, pacietība, kāda īpaša atziņa, ko Dievs ir devis, vai tml. Vari “iesaiņot” šo dāvanu kā vēstuli vai apsveikuma kartīti. Kā tu jūties ar šādu dāvanu savās rokās?

bottom of page