top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 364. diena

ATCERIES


Atceries, tu esi drošībā. Tu esi mīlēts. Tu esi aizsargāts. Tu esi kopībā ar Dievu un visiem, ko Viņš tev ir sūtījis. Kas ir no Dieva, tas pastāvēs. Tas pieder mūžīgai dzīvībai. Izvēlies to, un tā būs tava.


SVĒTIE RAKSTI

To es rakstu jums, kas ticat Dieva Dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība.

Un šāda paļāvība mums ir uz Viņu – ja mēs ko lūdzam pēc Viņa gribas, Viņš uzklausa mūs. Ja zinām, ka Viņš uzklausa mūs, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa izlūgušies.

1. Jāņa 5:13-15


LŪGŠANA

Slava Tev, Kungs, par to vietu, kur šobrīd esi mani nolicis, par cilvēkiem man apkārt, par darbu, ko daru, par laiku, ko varu pavadīt Tevis slavēšanā un pielūgsmē. Slava Tev par šo vēl vienu aizvadīto žēlastības gadu un visām 365 žēlastības dienām! Ļauj pateikties Tev par visām svētībām un dāvanām, ko esmu saņēmis šajā gadā. Un vislielākā pateicība par Tavu klātbūtni katru dienu lielos un mazos notikumos, atpūtā un darbos, skumju brīžos un prieka momentos, it visur Tu biji un esi klātesošs. Esmu Tevis mīlēts, aizsargāts un apzīmogots ar mūžīgās dzīvības apsolījumu. Palīdzi katru nākamā gada dienu izdzīvot savstarpējā mīlestībā un cieņā. Lai Tava klātbūtne ir Gaisma visās mūsu gaitās.


UZDEVUMS

Paņem papīra lapu un uzraksti Dievam pateicību par šajā gadā saņemtajām svētībām, dāvanām vai citiem iepriecinājumiem no Viņa. Lai šī ir tava pateicības lūgšana, ar ko šodien nākt pie Dieva.

Uz citas lapas uzraksti Dievam trīs savas sirds lūgšanas, kuras vēlies redzēt piepildāmies nākamajā gadā. Neesi pieticīgs, atklāj Dievam savas ilgas un sapņus. Dievs vēlas piepildīt tavas lūgšanas, pastāsti Viņam par tām.

bottom of page