top of page
 • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 365. diena

Projekta "Mīlestības ceļā" divpadsmitais mēnesis ir aizritējis. Katra mēneša noslēdzošajā dienā atskatāmies uz to, kādi ir bijuši #MīlestībasCeļā soļi, ko esam Dieva Mīlestībā un Žēlastībā piedzīvojuši, ieraudzījuši, sajutuši. Esam sagatavojuši izvērtes lūgšanu, kas palīdzēs nostāties klusumā, Dieva priekšā, lai katrs savā sirdī sajustu, pārdomātu šo ceļu un ieraudzītu Kristus Mīlestības pieskārienus.


Lūgšana

Mīļais Kungs!

Paldies, ka esi ļāvis man piedzīvot jaunu dienu, jaunu gaismu un no jauna vērst savu sirdi un acis uz Tevi, mūžīgo Dievu un Pestītāju! Māci man arī šajā dienā raudzīties uz pasauli Tavām acīm, priecāties ar Tavu prieku un nest gaismu tur, kur tās visvairāk pietrūkst. Es zinu, ka pats neko nespēju, un viss, kas ir manās rokās, ir Tava žēlastība. Ļauj to atcerēties ikreiz, kad vēlos paaugstināties un skatos uz citiem kā zemākiem – man nepieder nekas, viss ir nepelnīta dāvana. Arī šis aizvadītais gads. Paldies par visām saņemtajām svētībām un apsardzību, par cilvēkiem, ko esi licis man blakus, par izaicinājumiem, kam esi vedis cauri. Nekas nav noticis tāpat vien, visam ir bijis kāds mērķis vai nolūks. Attīri mani no savtīgiem grēkiem un egoistiskiem centieniem meklēt savu labumu, piepildi mani ar Savu godību un māci man Dievišķo Mīlestību – mīlestību, kas dod, neko neprasot pretī. Paldies, ka mūsu kopīgais ceļš turpināsies arī nākamajā gadā, un es no sirds vēlos un ilgojos iet tajā kopā ar Tevi. Tu vienmēr esi nomodā par mani un tik daudz radošos veidos izlej pār mani Savu svētību. Māci mani, kā es varu būt par svētību citiem, kā es varu kalpot citiem un nest mīlestību līdzcilvēkiem. Brīnišķais Glābēj, es sekošu Tev.

Āmen!


Izvērte

 • Atvēli šo mirkli, lai apstātos un būtu mierā. Iekārtojies, apsēdies vai atrodi ērtu pozu. Apzinies sevi Dzīvā, Mīlošā Dieva klātbūtnē. Svētī sevi ar krusta zīmi - Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Lēnām un dziļi ieelpo un izelpo, aizver acis. Kā tu jūties - fiziski, emocionāli un garīgi? Vienkārši esi, ļauj sev būt Dieva mīlošajā klātbūtnē.

 • Ja esi iekārtojis lūgšanu kladīti, pārlapo aizvadītā mēneša pierakstus. Lūdz, lai Dievs tev uzrāda tos notikumus, uz kuriem vēlreiz palūkoties tuvāk. Ja neesi, tad atmiņā atgriezies pie notikumiem, kuri palikuši visspilgtāk atmiņā.

 • Lūdz, lai Dievs tev palīdz saskatīt brīdi, kad tu aizvadītajā mēnesī piedzīvoji Mīlošā Dieva klātbūtni. Ko Dievs pie tevis tajā brīdī darīja? Kā tas bija - būt Dieva Mīlestības un uzmanības ieskautam? Kā Dieva Mīlestība caur tevi atklājās tavā dzīvē? Kas bija mirkļi, kad tu juties visvairāk tu pats, tāds, kādu Dievs tevi ir radījis?

 • Tu vari izvēlēties vienu vai vairākus no šiem jautājumiem. Kad esi uz tiem atbildējis, no sirds pateicies Kristum un Svētajam Garam par katru pieredzi, kas tev dāvāta.

 • Ja tevī vēl nav skaidrības par šiem mirkļiem, tad atceries un pateicies Dievam par katru brīdi, kad esi juties mīlēts un laimīgs.

 • Pēc tam lūdz, lai Dievs tev atgādina mirkļus, kad juties nomaldījies, apjucis, vienaldzīgs, nabadzīgs Dieva priekšā. Atceries brīžus, kad šaubījies vai neuzticējies tam, ka esi Dieva Mīlestības radīts un ka esi Dieva mīļotais bērns. Atceries mirkļus, kad izvēlējies paiet garām iespējām, kurās Kristus tevi aicināja parādīt mīlestību cilvēkiem viņu vajadzībās. Kad esi šādus brīžus pamanījis, apzinies savu gara nabadzību atsaukties Kristus Mīlestībai un Svētā Gara pamudinājumiem un lūdz Dievam piedošanu par katru brīdi, kurā esi ļāvis ievainojumiem, bailēm, šaubām un neticībai sevi šķirt no dievbērnības vietas, kas tev Kristū dāvināta.

 • Ticībā saņem Kristus dēļ tev dāvāto Dieva piedošanu un mīlestību. Pateicies Dievam arī par šiem nabadzības brīžiem un lūdz, lai Dieva Gars dāvina tev spēku palikt ticībā un iemīlēt vairāk Jēzu Kristu kā savu Kungu un Pestītāju.

 • Lūkojoties uz priekšu, uz nākamo mēnesi, domājot par katru Mīlestības Ceļā pavadīto dienu, padomā, kādu žēlastību tu vēlies Dievam lūgt? Pastāsti Dievam par savām dziļākajām ilgām pēc Viņa Mīlestības pilnās klātbūtnes un to, ka vēlies Viņu dziļāk iepazīt un iemīlēt!

 • Noslēdz izvērtes brīdi ar Mūsu Tēvs lūgšanu.

 • Paliec vēl uz brīdi klusumā sava Mīlošā Debesu Tēva priekšā. Ļauj Viņam runāt uz tevi.

bottom of page