top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 38. diena

ATRODI SAVAS VIENTULĪBAS AVOTU


Ikreiz, kad jūties vientuļš, tev jācenšas atrast šīs sajūtas avotu. Tev ir tendence vai nu bēgt no savas vientulības, vai arī tajā apmesties. Bēgot no tās, tava vientulība īsti nemazinās; tu to vienkārši uz laiku izstum no sava prāta. Kad tu sāc tajā mājot, tavas sajūtas tikai kļūst stiprākas un tu ieslīgsti depresijā. Garīgais uzdevums ir nevis izbēgt no savas vientulības, neļaut sev tajā noslīkt, bet gan atrast tās avotu. Tas nav tik vienkārši izdarāms, bet, kad tu varēsi noteikt vietu, no kuras šīs sajūtas rodas, tās zaudēs daļu no savas varas pār tevi. Šī vientulības avota identificēšana nav intelektuāls uzdevums; tas ir sirds uzdevums. Ar savu sirdi tev ir jāmeklē šī vieta bez bailēm. Šie meklējumi ir svarīgi, jo tie liek tev ieraudzīt kaut ko labu par sevi. Tavas vientulības sāpes var sakņoties tavā visdziļākajā aicinājumā. Tu, iespējams, atklāsi, ka tava vientulība ir saistīta ar tavu aicinājumu dzīvot pilnībā Dievam. Tādējādi tava vientulība tev var atklāties kā tavas unikālās dāvanas otra puse. Kad tu savā visdziļākajā būtībā izjutīsi šo patiesību, vientulība tev, iespējams, kļūs ne tikai panesama, bet pat auglīga. Tas, kas šķita galvenokārt sāpīgs, var kļūt par sajūtu, kas, lai arī sāpīga, paver tev ceļu uz vēl dziļāku Dieva mīlestības atzīšanu.


SVĒTIE RAKSTI

Kad rūgtin rūga mana sirds 

un manās iekšās durtin dūra,

es biju kā lops bez saprašanas 

un kā kustonis tavā priekšā.

Nu esmu vienmēr ar tevi, 

tu ņem mani aiz labās rokas,

ar savu padomu vadi mani, 

vēlāk tu godā mani pieņemsi!

Kas man debesīs?

Kad tu kopā ar mani - neko nevēlos virs zemes!

Nīks mana miesa un sirds,

bet manas sirds klints un daļa - Dievs mūžam! 

Jo, redzi, kas tālu no tevis, ies bojā, 

tu izdeldē visus, kas neuzticīgi tev!

Bet es - Dieva tuvumā man ir labi, 

pie Dieva Kunga es tveros, 

lai paustu visus tavus darbus!

Psalmi 73:21-28


LŪGŠANA

Dievs, viss, ko Tu man saki, ir kā atklāt apslēptu dārgumu krājumus. Piepildi manu dzīvi ar to prieku, kas nāk no Tavas patiesības atklāšanas, kas vada mani ceļā un dara skaidru manu skatu. Tava patiesība ir manas izpratnes avots. Tās atklāšana ir mana svētā apņemšanās visam manam mūžam. Dzīve ar Tevi piepilda manas dvēseles dziļākās ilgas. Es vēlos dzīvot Tev un Tevi klausīt - pilnībā un vienmēr. Māci man, kā paklausīt Tev arvien labāk, jo es esmu sapratis, ka sekošana Tev ir nebeidzamas laimes avots. Stiprini mani ar Sava Vārda apsolījumiem. Paņem mani Savās rokās un ieskauj Savā nebeidzamajā mīlestībā. Turi mani Sev cieši klāt, lai es piedzīvotu katru savas dzīves brīdi kopā ar Tevi.


DIENAS UZDEVUMS

Pārdomā dienas vai situācijas, kad esi juties vientuļš. Kas tev lika tā justies? Vai tu parasti bēdz no vientulības vai uzkavējies tajā? Velti laiku pārdomām, lai sirdī meklētu savas vientulības avotu un saskatītu, kā tas varētu tevi aicināt uz dziļāku Dieva mīlestības iepazīšanu.

Comentarios


bottom of page