top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 39. diena

NO VIENTULĪBAS UZ VIENATNI


Lai dzīvotu garīgu dzīvi, mums vispirms ir jāatrod drosme ieiet mūsu vientulības tuksnesī un ar maigiem un neatlaidīgiem pūliņiem to pārveidot par vienatnes dārzu. Tas prasa ne tikai drosmi, bet arī stipru ticību. Lai cik arī grūti būtu noticēt, ka sausais, neapdzīvotais tuksnesis varētu saražot bezgalīgi daudzas ziedu šķirnes, tikpat grūti ir iedomāties, ka mūsu vientulībā slēpjas neapzināts skaistums. Tomēr šī pāreja no vientulības uz vienatni ir jebkuras garīgās dzīves sākums, jo tā ir kustība no nemierīgajām maņām uz mierīgo garu, no uz āru vērstajām tieksmēm uz iekšējiem meklējumiem.


SVĒTIE RAKSTI

Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā,

uz grēcinieku ceļa nestāj

un paļātāju pulkā nesēž,

kam par Kunga bauslību prieks,

kas dudina viņa bauslību dienu un nakti!

Tas aug kā koks, stādīts pie ūdeņu straumēm, - 

augļus tas laikā nes, lapas tam nenovīst,

ko tas dara, viss izdodas.

Bet ļaundariem tā nav - 

tos kā pelavas putina vējš.

Tādēļ ļaundari nepastāv tiesā,

nedz grēcinieki taisno draudzē,

jo taisno ceļu Kungs zina,

bet ļaundaru ceļš ir pazušana!

/Psalmi 1:1-6/


LŪGŠANA

Kungs, es ienirstu Tavas mīlestības dziļumos. Atklāj man to, kas ir patiess. Es izvēlos neļaut pasaulīgām sāpēm un vientulībai pārņemt mani, lai atklātu patiesību, staigājot kopā ar Tevi. Arvien vairāk un vairāk es atklāju prieku, ejot to ceļu, ko Tu esi licis manā priekšā. Tu esi mans drošais pamats, Tu mani uzturi. Tevī es uzplaukstu, nesot augļus katrā savas dzīves sezonā. Palīdzi man palikt patiesībā - dziļi iesakņotam Tavā mīlestībā, pastāvīgi apzinoties Tavu tuvumu. Palīdzi manai sirdij tapt par dārzu, kurā mēs varam ik brīdi sastapties, kurā es nekad nejutīšos izžuvis vai vīlies, jo Tu šeit esi kopā ar mani.


DIENAS UZDEVUMS

Izej pastaigā un atrodi dārzā, parkā vai kur citur kādu koku. Nesteidzīgi apstājies un pavēro to. Ziemas sasalumā šķiet teju neticami, ka tas jau pēc pāris mēnešiem varētu atdzīvoties, dzīt lapas un nest augļus. Kas ir tas pavasaris, kas varētu pārtraukt tavu ziemas sasalumu un tev likt uzplaukt un zaļot? Kas tev varētu palīdzēt savā sirdī iekopt skaistu dārzu?

Comments


bottom of page