top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 4. diena

TU ESI MĪĻOTAIS

Es bieži “nejūtos” kā Dieva mīļotais bērns savu personisko cīņu dēļ. Bet es zinu, ka tā ir mana vissvarīgākā identitāte, un es zinu, ka man ir jāizvēlas tā pāri visām citām, neskatoties uz manām šaubām. 

Stipras emocijas, sevis noliegšana un pat sevis ienīšana pamatoti par to pārliecina, bet tev ir dota brīva izvēle atbildēt tā, kā tu vēlies. Tu neesi tas, ko citi vai pat tu pats par sevi domā. Tu neesi tas, ko tu dari. Tu neesi arī tas, kas tev pieder. Tu esi pilntiesīgs cilvēces ģimenes loceklis, kuru pazina, vēl pirms tiki ieņemts un veidots mātes ķermenī. Tajā brīdī, kad jūties slikti par sevi, mēģini izvēlēties palikt uzticīgs patiesībai par to, kas tu patiesībā esi. Paskaties spogulī katru dienu un apliecini savu patieso indentitāti. Esi soli priekšā savām sajūtām un tici, ka vienu dienu tavas sajūtas pieskaņosies tavai pārliecībai. Izvēlies tagad un turpini izvēlēties šo neticamo patiesību. Kā garīgu vingrinājumu pieprasi atkal un atkal savu pamatidentitāti kā Radītāja mīļotā meita un dēls. 


SVĒTIE RAKSTI

Tajās dienās Jēzus atnāca no Galilejas Nācaretes, un Jānis viņu kristīja Jardānā. Un tūlīt, no ūdens izkāpdams, viņš ieraudzīja debesis atveramies un Svēto Garu kā balodi uz sevi nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm: “Tu esi mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts.” (Marka ev.1:9–11)


LŪGŠANA

Kungs, svētī bērnus! Ļauj tiem iepazīt Tevi kā Tēvu, Draugu un Pestītāju. Atklāj viņiem sevi kā patiesību, lai viņi nekad nenoklīst no Tavas lielās mīlestības. Dāvini viņiem gudrību un izpratni sekot Tavam Vārdam. Notīri ceļu, pa kuru viņiem jāiet. Lai Tava mīlestība ir viņu drošais pamats. Dāvini viņiem mieru un aizsargā viņus no ievainojumiem. Vadi viņus ar Tavu Garu, lai citi viņus pazīst viņu godīguma un līdzjūtības dēļ. Stiprini viņus ciešanu laikā un māci viņiem uzticību. Dāvini viņiem saprast viņu vērtību, lai viņi bēg no kārdinājumiem. Atklāj viņu identitāti, lai viņi atrod sevi Tevī. Esi viņu dārgums. Piepildi viņu dzīves ar prieku, lai viņi var dzīvot, Tevi slavējot. Esi viņu žēlastība un iedvesmo viņus svētumam. Iepazīstini viņus ar mīlestību, kura nekad nebeidzas. Bet vispirms dāvini to visu arī man kā Tavam mīļotajam bērnam. 


DIENAS UZDEVUMS

Paskaties spogulī un pasaki skaļā balsī sev, ka ir pienācis laiks apzināties savu patieso identitāti – Tu esi Dieva mīļotais dēls vai meita. Atkārto šo patiesību katru dienu, līdz tā kļūst par patiesību, kura ir Tavas identitātes pamatā. 

Comments


bottom of page