top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 40. diena

VIENTULĪBA IR IELŪGUMS


Kristīgais dzīvesveids neatbrīvo mūs no vientulības; tas sargā un lolo to kā vērtīgu dāvanu. Dažreiz šķiet, ka mēs darām visu iespējamo, lai izvairītos no sāpīgas konfrontācijas ar mūsu cilvēcisko vientulību, un ļaujamies tikt ieslodzīti viltus dievu slazdā, kas sola tūlītēju apmierinājumu un ātru atvieglojumu. Bet, iespējams, sāpīgā vientulības apziņa ir ielūgums pārvarēt mūsu ierobežotību un palūkoties ārpus savas eksistences robežām. Vientulības apziņa varētu būt dāvana, kas mums ir jāsargā un jālolo, jo mūsu vientulība atklāj mums iekšēju tukšumu, kas var būt postošs, kad tiek pārprasts, bet var būt piepildīts ar apsolījumu tiem, kuri var paciest vientulības saldās sāpes.


SVĒTIE RAKSTI

Viņu elki ir sudrabs un zelts, 

cilvēku roku darināti,

mute tiem ir, bet tie nerunā,

acis tiem ir, bet tie neredz,

ausis tiem ir, bet tie nedzird,

nāsis tiem ir, bet tie nesaož,

rokas tiem ir, bet tie nesatausta,

kājas tiem ir, bet tie nestaigā,

pat ņurdēt nejaudā to rīkles!

Tādi paši to darinātāji

un visi, kas uzticas tiem!

Israēl, uzticies Kungam!

Palīgs un vairogs ir viņš!

Ārona nams, uzticies Kungam!

Palīgs un vairogs ir viņš!

Kas bīstaties Kunga, uzticieties Kungam!

Palīgs un vairogs ir viņš!

/Psalmi 115:4-11/


LŪGŠANA

Cik viegli mēs Tevi, Kungs, ignorējam un pievēršamies nevērtīgām lietām. Cik bieži mēs dzīvojam, balstoties uz to, kas stimulē mūsu maņas ar tūlītēju apmierinājumu, tā vietā, lai pacietīgi meklētu patiesību. Tu esi kā dārgums, kas gaida tikt atklāts un izbaudīts - paslēpts kā dāvana katram cilvēkam. Tomēr mēs liekam elku vietā to, kas mums pieder, to, kas mūs uzreiz iepriecina - tā, it kā tas dotu dzīvību un piepildījumu mūsu dvēselēm. Tavs skaistums nav salīdzināms ne ar ko. Tava klātbūtne ir kā krāšņs vairogs ap tiem, kuru sirdis ir pievērstas Tev. Piedod manas piesaistes tukšām lietām. Piedod, ka atstāju novārtā ticību. Palīdzi man nelikt savas cerības uz mēsliem, bet manai sirdij tiekties pēc tā, ko tā patiesībā meklē - pēc Tevis.


DIENAS UZDEVUMS

Pārdomā, kas ir tie viltus dievi jeb elki, kuru slazdos tu mēdz iekrist. Kas ir tās lietas, kurās vientulības brīžos mēģini rast apmierinājumu un atvieglojumu? Kā izskatītos tava dzīve, un kā tu justos, ja tu brīžos, kad pamani sevī vientulības sajūtu, uztvertu to kā Dieva ielūgumu vēl dziļākām attiecībām ar Viņu?

Comments


bottom of page