top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 41. diena

VIENATNE PADARA IESPĒJAMU PATIESU SADRAUDZĪBU


Lēnām pārvēršot savu vientulību dziļā vienatnē, mēs radām to dārgo telpu, kurā varam atklāt balsi, kas stāsta par mūsu iekšējo nepieciešamību – tas ir, mūsu aicinājumu. Ja vien mūsu jautājumi, problēmas un bažas netiek pārbaudītas un nenobriest vienatnē, nav reālistiski sagaidīt atbildes, kas patiešām ir mūsu pašu... Tas ir ļoti grūts uzdevums, jo mūsu pasaulē mēs pastāvīgi tiekam atrauti no sava visdziļākā “es” un tiekam iedrošināti meklēt atbildes, nevis ieklausīties jautājumos. Vientuļam cilvēkam nav iekšējā laika vai iekšējās atpūtas, lai gaidītu un klausītos. Viņš vēlas atbildes un vēlas tās šeit un tagad. Taču vienatnē mēs varam pievērst uzmanību savam iekšējam “es”. Tam nav nekāda sakara ar egocentrismu vai neveselīgu introspekciju, jo [Rainera Marijas] Rilkes vārdiem sakot, "tas, kas notiek jūsu visdziļākajā būtnē, ir visas jūsu mīlestības vērts." Vienatnē mēs varam kļūt klātesoši paši sev... Tur mēs varam kļūt klātesoši arī citiem, vēršoties pie viņiem, nevis kāri pēc uzmanības un pieķeršanās, bet piedāvājot paši sevi, lai palīdzētu veidot mīlestības pilnu kopienu. Vienatne mūs neatrauj no līdzcilvēkiem, bet gan padara iespējamu patiesu sadraudzību.


SVĒTIE RAKSTI

Kad viņš [Jēzus] tiem [mācekļiem] kājas bija nomazgājis, viņš atkal apvilka savas virsdrēbes un apsēdies tiem sacīja: “Vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat: Skolotājs un Kungs - un pareizi sakāt, jo tas es esmu. Ja nu es, Kungs un Skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienākas, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat. Jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku: kalps nav lielāks par savu kungu, un sūtnis nav lielāks par to, kas viņu sūtījis. Ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt.” /Jāņa evaņģēlijs 13:12-17/


LŪGŠANA

Kungs, kad es esmu vienatnē ar Tevi, es atklāju, kas es patiesībā esmu. Tu dari mani brīvu. Brīvu uzdot jautājumus, brīvu būt man pašam un to izbaudīt. Lai arī mana sirds ir radīta, lai Tevi vienmēr slavētu un Tev klausītu, man nav jānopelna Tava mīlestība. Es varu vienkārši dzīvot savu dzīvi no iekšējās vienatnes vietas un izgaršot katru dienu ar Tevi. Dari manu sirdi tikpat brīvu arī attiecībās ar citiem - ka es spētu nevis tīkot viņu uzmanības un atzinības, bet, Tevis piepildīts, arvien vairāk un pilnīgāk iemantot Kristus prātu un sirdi un mīlestībā piedāvāt sevi citiem. 


DIENAS UZDEVUMS

Šodien ieplāno vismaz 15 minūtes, kad pabūt vienatnē. Neko neskaties, nelasi, neklausies. Apsēdies vai izej pastaigā kādā klusā vietā, kur netraucēti vari tapt klātesošs pats sev un Dievam. Neko nesaki un nelūdz ar vārdiem - vienkārši pavadi brīdi klusumā Kunga klātbūtnē.

Comments


bottom of page