top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 42. diena

JAUNS VEIDS, KĀ BŪT CILVĒKAM


Dieva mīlestība ir beznosacījumu mīlestība, un tikai šī mīlestība var dot mums spēku dzīvot kopā bez vardarbības. Kad mēs zinām, ka Dievs mūs ļoti mīl un vienmēr turpinās mūs mīlēt neatkarīgi no tā, kas mēs esam un ko mēs darām, kļūst iespējams negaidīt no saviem līdzcilvēkiem vairāk, nekā viņi spēj dot, dāsni piedot viņiem, kad viņi ir mūs aizvainojuši, un vienmēr atbildēt uz viņu naidīgumu ar mīlestību. Tā rīkojoties, mēs darām redzamu jaunu veidu, kā būt cilvēkam, un jaunu veidu, kā reaģēt uz mūsu pasaules problēmām.


SVĒTIE RAKSTI

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku: nestājieties pretim ļaunumam; ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. Ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, paej ar to divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. 

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni; jo viņš liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai arī muitnieki nedara tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpašu jūs darāt? Vai arī pagāni nedara tāpat? Tad nu topiet pilnīgi kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs.

/Mateja evaņģēlijs 5:38-48/


LŪGŠANA

Tēvs, tu esi retākais no dārgumiem - perfekts visās lietās. Turi mani tuvu Savai sirdij un saki man tos vārdus, kas manam garam liktu atmirdzēt ar Tavas godības gaismu. Cik neticami skaisti Tu parādi savu mīlestību pret visiem cilvēkiem. Caur radības skaistumu Tu runā valodā, ko ikviens var saprast. Saule, mēness un zvaigznes krāšņi staro, nedodot priekšroku nevienam, bet parādot žēlastību visiem. Paldies par Tavu piedošanu un žēlastību, kas ir lielāka par mana grēka lielo daudzumu. Paldies, ka Tu vienmēr esi mani mīlējis un vienmēr mani mīlēsi. Vadi mani, atjauno mani un pildi manu sirdi ar pateicību un pazemību, lai, pats saņēmis piedošanu, es viegli piedotu citiem un lai katrā lietā uz ļaunu spētu atbildēt ar labu. Māci mani dzīvot nevis tā, kā šī pasaule liek, bet kā jaunam cilvēkam, kā Tavas Valstības bērnam. 


DIENAS UZDEVUMS

Pārdomā situācijas savā ikdienā, kurās tu joprojām mēdz uzvesties kā “vecais cilvēks”. Kā šajās situācijās tu varētu rīkoties vai reaģēt, vadoties no mīlestības vietas dziļi savā sirdī, kurā droši apzinies, ka Dievs tevi mīl ar mūžīgu mīlestību?

Comments


bottom of page