top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 43. diena

SATVER SAVU PATIESĪBU


Ir ļoti svarīgi, lai tu dziļi apzinātos, ka tava vērtība un nozīmīgums nav atkarīgs ne no viena cita. Tev ir jāsatver sava iekšējā patiesība. Tu esi cilvēks, kuru ir vērts mīlēt un aicināt mīlēt citus nevis tāpēc, ka kāds tā saka… bet tāpēc, ka tu esi radīts no mīlestības un dzīvo tāda Dieva apskāvienā, kurš nevilcinājās sūtīt savu vienīgo Dēlu nomirt par mums… Tas, ka tu esi labs un mīlestības cienīgs, nav atkarīgs ne no viena cilvēka. Tev ir jāturpina sacīt sev: "Mani mīl ar beznosacījumu, neierobežotu mīlestību, un šī mīlestība ļauj man būt brīvam cilvēkam, savu darbību un lēmumu centram." Jo vairāk tu spēsi to apzināties, jo vairāk tu spēsi piedot tiem, kas tev ir nodarījuši pāri, un mīlēt viņus viņu salauztībā. Bez dziļas pašcieņas sajūtas tu nevari piedot un vienmēr izjutīsi dusmas, aizvainojumu un atriebības kāri. Vislielākā cilvēka rīcība ir piedošana: "Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem." Piedošana ir Dieva mīlestības centrā pret mums un arī centrā mūsu mīlestībai vienam pret otru. Mīlēt vienam otru nozīmē piedot otram atkal un atkal.


SVĒTIE RAKSTI

Tad Pēteris piegāja viņam klāt un jautāja: “Cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz septiņām reizēm?” Jēzus viņam atbildēja: “Es tev nesaku: līdz septiņām reizēm, bet gan: līdz septiņdesmit rez septiņām.”

/Mateja evaņģēlijs 18:21-22/


LŪGŠANA

Kungs, Tu par mani zini visu, ko vien ir iespējams zināt. Manas stiprās un vājās puses, manas cerības un bailes - nav nekā apslēpta, nekā, ko Tu neredzētu. Tomēr par spīti tam, ka Tu zini visu patiesību, Tu tomēr mani mīli. Tu tici man pat tad, kad es neticu pats sev. Tava žēlastība un līdzjūtība ir lielāka, nekā iespējams izteikt vārdos. Tava nerimstošā mīlestība manī rada pastāvīgu apbrīnu. Tai nav nekādu robežu. Tā vienmēr piedod. Ir neiespējami pārspīlēt to, cik labs Tu esi. Es lūdzu, ka Tu dari manu sirdi līdzīgāku Savējai - tādu, kas ir lēna dusmoties un apvainoties, bet naska piedot. Māci man citus redzēt, kā Tu redzi, un neaizmirst savus grēkus, bet ātri aizmirst to, ko citi nodarījuši man. Māci man, Kungs, mīlēt tā, kā Tu mūs mīli.


DIENAS UZDEVUMS

Pārdomā, vai tavā sirdī varētu būt palicis kāds aizvainojums vai kāda situācija, kuru citam neesi piedevis. Izlem jau šodien, ka piedosi šo pāridarījumu.

Comments


bottom of page