top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 48. diena

IZVEIDO TELPU SVEŠINIEKAM


Mūsu pasaulē, kas pilna svešinieku, kas atsvešinājušies no pašu pagātnes, kultūras, valsts, kaimiņiem, draugiem, ģimenes, savas dziļākās būtības un Dieva, mēs pieredzam izmisīgu viesmīlīgas vietas meklēšanu, kur dzīve var tikt dzīvota bez bailēm un sadraudzībā. Lai arī daudzi, pat varētu teikt vairums, šīs pasaules svešinieku viegli kļūst par bailīga naidīguma upuriem, ir iespējams vīriem un sievām piedāvāt atvērtu un viesmīlīgu vietu, kur svešinieki var atmest savu atsvešināšanos un kļūt par mūsu tuvākajiem. Pāreja no naidīguma uz viesmīlību ir grūta un pilna izaicinājumu. Mūsu sabiedrība, šķiet, kļūst arvien pilnāka ar bailīgiem, aizsardzībā esošiem, agresīviem cilvēkiem, kas bažīgi pieķērušies savam īpašumam, kam tieksme uzlūkot apkārtējo pasauli ar aizdomām un kas vienmēr sagaida, ka pēkšņi parādīsies ienaidnieks, kas ielauzīsies, nodarīs ko ļaunu. Tomēr joprojām – šis ir mūsu aicinājums: pārvērst naidīgumu par viesmīlību, naidnieku par ciemiņu un izveidot brīvu un bezbailīgu vietu, kur brāļu un māsu sadraudzība var tikt pilnībā piedzīvota.


SVĒTIE RAKSTI

Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību! Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet! Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Turiet vienādu prātu cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem! Neliecieties paši gudri esam.

Vēstule romiešiem 12:9-16


LŪGŠANA

Paldies par Tavu žēlastību. Tu esi tik dāsns un piedodošs: vienmēr sniedzies pie manis, pat mana kauna tumšākajā stundā. Tu vienmēr tici labākajam manī un nekad nefokusējies uz manām kļūdām. Veids, kā Tu mīli mani, vienmēr piekļauj mani tuvāk un nekad neatgrūž prom. Kungs, dāvā man žēlastību būt šādam pret citiem. Ļauj raudzīties aiz viņu vārdiem un darbībām un vienmēr atcerēties, ka mums visiem nepieciešama Tava žēlastība un piedošana. Māci man ieraudzīt citus, kā Tu viņus redzi. Parādi man katras personas vērtību, pat ja neatbalstu viņu dzīvesveidu. Runā uz mani par nodomiem, kam Tu viņus esi radījis, aicinājis, lai spētu pret viņiem attiekties tāpat, kā Tu attiecies. Māci man runāt ar godu, cieņu un līdzjūtību ar ikvienu, ko satieku. Lai mani vārdi un darbi saskan. Kaut es nekad neizteiktu spriedumu par citiem, kad nezinu viņu sirdis. Kaut es nekad neattiektos pret citiem, tos atgrūžot prom, bet vienmēr parādītu laipnību, tāpat kā Tu to dari. Tava piedošana attiecībā uz mani ir nebeidzama, un es parādīšu tādu pat žēlastību pret citiem. Tu nekad negaidi neko pretim. Tu vienkārši mīli, jo Tu tāds esi – un es esmu radīts, lai būtu līdzīgs Tev.


DIENAS UZDEVUMS

Pasaki šodien trim cilvēkiem vismaz vienu lietu, ko tu viņos novērtē.

Comments


bottom of page