top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 49. diena

VIESMĪLĪBA


Viesmīlība pamatā nozīmē brīvas vietas radīšanu, kur svešinieks var ienākt un kļūt no ienaidnieka par draugu. Viesmīlība nenozīmē mainīt cilvēku, bet piedāvāt telpu, kur pārmaiņas var notikt. Tas nenozīmē pārvilināt citus uz mūsu pusi, bet piedāvāt brīvību, kuru netraucē šķeļošās robežas. Viesmīlības paradokss ir vēlme radīt tukšumu - ne baiļpilnu, bet draudzīgu tukšumu, kur svešinieki var ienākt un atklāt, ka ir radīti būt brīvi; brīvi dziedāt viņu pašu dziesmas, runāt viņu pašu valodas, dejot viņu pašu dejas; brīvi arī pamest un sekot saviem aicinājumiem. Viesmīlība nav smalks uzaicinājums pielūgt namatēva dzīvesveidu, bet iespēja viesim atrast viņa paša dzīvi.


SVĒTIE RAKSTI

Tad Jēzus atbildēja un sacīja: "Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un, atstādami viņu pusmirušu guļam, aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un, to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu; pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?" Tas atbildēja: "Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja." Tad Jēzus uz to sacīja: "Nu tad ej un dari tu arī tāpat."

Lūkas evaņģēlijs 10:30-37


LŪGŠANA

Kungs, Tu esi visdevīgākā persona, kas jebkad staigājusi pa zemi. Visu, ko darīji, Tu darīji priekš pazudušās un mirstošās pasaules – pat priekš tiem, kas ienīda Tevi. Tu esi pilnīgs nesavtības piemērs, labdarības iemiesojums. Es vēlos būt kā Tu.

Šķīsti mani no egoisma grēkiem, no motīviem, kas meklē labumu tikai pašam. Ja ir kāda vieta manī bez Tavas godības, lūdzu, piepildi to ar Sevi pašu. Māci man Agapes mīlestības ceļu – mīlestību, kas dod, negaidot neko pretim. Ļauj, lai tā pati līdzjūtība, kas piepilda Tevi, piepilda arī mani. Es vēlos uzlūkot citus augstāk kā sevi pašu. Atdari man acis redzēt citus veidā, kā Tu redzi.

Tu vienmēr domā par ceļiem, kā mani svētīt. Dod man radošas idejas tāpat darīt citiem. Dāvā man žēlastību iziet ārpus savas komforta zonas, lai kalpotu citiem un sniegtu mīlestību. Brīnišķīgais Glābēj, es Tev sekošu.


DIENAS UZDEVUMS

Izrādi šodien kādam cilvēkam viesmīlības žestu. Piemēram, esi viesmīlīgs un uzaicini uz sadraudzību pēc dievkalpojuma kādu, kam vajadzīgs iedrošinājums vai kuru mazāk pazīsti. Vai uzkavējies kādu brīdi baznīcā un esi viesmīlīgs pret apmeklētājiem, kas šodien ienākuši tajā pirmo reizi.

Comentarios


bottom of page