top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 50. diena

ESOT MĀJĀS


Radīt vietu priekš citiem ir tālu no viegla uzdevuma. Tas prasa lielu koncentrēšanos un skaidri formulētu darbu. Patiesi, biežāk ir vērojama sāncensība un konkurence, vēlme pēc varas un tūlītējiem rezultātiem, nepacietība un vilšanās, un visvairāk par visu - cenšanās aizpildīt jebkuru iespējamo mūsu dzīves tukšo stūri. Tukšai vietai ir tendence radīt bailes. Kamēr mūsu prāti, sirdis un rokas aizņemtas, mēs varam izvairīties saskarties ar sāpīgajiem jautājumiem, kuriem mēs nekad neesam pievērsuši lielu uzmanību un kuriem mēs nevēlamies ļaut parādīties. Kad domājam par vietām, kur esam jutušies visvairāk kā mājās, mēs uzreiz ieraugām, ka tās bijušas vietas, kur namatēvs devis dārgo brīvību nākt un iet pēc mūsu pašu noteikumiem un nepieprasīja mums viņa paša vajadzības. Tikai tukšā vietā var notikt atjaunošanās un var tikt atrasta jauna dzīve. Īstais namatēvs ir tāds, kurš piedāvā šo vietu, kur mums nav jābaidās un kur mēs varam klausīties mūsu pašu iekšējās balsīs un atrast mūsu pašu īpašo ceļu. Tomēr, lai būtu šāds namatēvs, mums vispirms jābūt mājās mūsu pašu mājā.


SVĒTIE RAKSTI

Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un tam parādīšos." Tad Jūda (ne Iskariots) Viņam saka: "Kā tas nāk, ka Tu gribi parādīties mums, bet ne pasaulei?" Jēzus viņam atbildēja: "Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu. Kas Mani nemīl, tas netur Manus vārdus; bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav Mani, bet Tēva, kas Mani sūtījis.

Jāņa evaņģēlijs 14:21-24


LŪGŠANA

Es dzirdu Tevi runājam manas sirds klusumā. Mans prāts ir apklusis, un mana ticība ir drošībā. Tu esi te ar mani, un šajā miera vietā nekam citam nav nozīmes.

Pārāk bieži mans prāts aizklīst dažādos virzienos, vedot mani prom no Tevis. Bet es mācos, Kungs. Es vairs neļaušu šīm mazajām lapsām apzagt mani. Es izvēlos Tevi. Šī ir tā vieta, kur piederu – vieta, kur katra mana ķermeņa daļa ir piepildīta ar Tavas svētās klātbūtnes realitāti.

Tava klātbūtne ir apreibinoša. Tavs miers ir visu piepildošs. Es jūtos, it kā stāvētu ar plikām kājām klajā laukā, maiga zāle zem manām kājām, viegls vējš aizskar manus matus, un siltā saule izkausē apjukumu. Es nekad nevēlos iet prom. Es vēlos palikt šajā mierpilnā komforta klusumā.

Esmu nolēmis nedoties prom. Neļaušu manam prātam vadīt, kurp sirds nevēlas doties. Es sevi dziļi iestādīšu Tavā mīlestībā un padarīšu par manu pastāvīgo apceri. Pat tad, kad man visapkārt deg liesmas, dedzīga pielūgsme vedīs mani atpakaļ pie Tevis.


DIENAS UZDEVUMS

Uzaicini kādu ciemos pie sevis uz pusdienām.


Comments


bottom of page