top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 51. diena

CILVĒKU TUVĪBA


Nobriedušu cilvēku tuvība sevī ietver dziļu cieņu brīvai vietai, kam jāeksistē starp un iekš partneriem un kas aicina uz nepārtrauktu savstarpēju aizsardzību un aprūpi. Tikai šādā veidā attiecības var turpināties tieši tāpēc, ka abpusēja mīlestība tiek piedzīvota kā līdzdalība lielākā un senākā mīlestībā, uz ko tā norāda. Šādā veidā tuvība var būt piepildoša un bagātinoša, jo tai tikusi iedota rūpīgi aizsargāta vieta, kurā tai augt. Šīs attiecības vairs nav baiļpilna pieķeršanās, bet brīva deja, dodot vietu, kur mēs varam turpināt doties uz priekšu un atpakaļ, pastāvīgi radot jaunus veidus un ieraugot vienam otru vienmēr no jauna.


SVĒTIE RAKSTI

Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Jo baušļi: tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs iekārot un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara: tātad bauslības piepildījums ir mīlestība.

Vēstule romiešiem 13:8-10


LŪGŠANA

Tava klātbūtne ir kā skaists, smaržīgs dārzs. Tas nomierina mani. Tas liek man apstāties un pamanīt. Tas pievelk mani, lai baudītu tā krāšņumu. Satver manu roku. Ļauj mums kopā sēdēt šīs apbrīnojamās vietas klusumā un apmainīties ar mīlestības dāvanām.

Tava mīlestība zied manā dvēselē, uzjundot vēl lielākas alkas. Cik apburošs Tu esi! Tu esi uzticīgais Partneris, visuzticamākais Draugs, apbrīnojamais Glābējs. Tava smaida spožums aizdzen projām dienu drūmumu.

Kādu prieku esmu atradis Tavā klātbūtnē! Cik salda brīvība! Manās acīs ir dzirksts un gaitā palēciens – droša norāde, ka esmu iemīlējies. Ak, kaut Tu aptvertu mani atkal un atkal ar Saviem svētajiem skūpstiem.


DIENAS UZDEVUMS

Uzzvani kādam senam, tuvam draugam, parunājies no sirds uz sirdi.

Comments


bottom of page