top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 52. diena

KOPĪGS BRĪDIS PIE GALDA IR BRĪDIS TUVĪBAI


Sēžot pie viena galda, mēs iepazīstam un atklājam viens otru. Pie galda mēs lūdzam. Pie galda mēs jautājam otram: “Kā tev šodien klājas?” Pie galda mēs kopā ēdam un dzeram, un sakām: “Uzēd vēl mazliet - paņem vēl vienu gabaliņu!” Tā ir vieta, kur dalāmies ar seniem stāstiem un jaunākajiem notikumiem. Tā ir vieta gan smiekliem, gan arī asarām. Taču pie galda mēs īpaši sāpīgi izjūtam arī savstarpējo distanci. Pie galda bērni piedzīvo spriedzi starp vecākiem. Tur arī brāļi un māsas izrāda savas dusmas un ķildas, izsaka apvainojumus. Pie galda šķīvji un glāzes var kļūt par agresijas rīkiem. Pie galda var ļoti labi sajust atšķirību starp draudzību un vienprātību, naidu un šķelšanos. Un tieši tādēļ, ka pie galda mēs piedzīvojam tuvību, tā ir arī vieta, kur šīs tuvības trūkums sāp visvairāk. 


SVĒTIE RAKSTI

Reiz, kad viņš sēdēja tā namā pie galda, redzi, arī daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Farizeji, to redzēdami, sacīja viņa mācekļiem: “Kādēļ jūsu Skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” Jēzus, to dzirdēdams, tiem sacīja: “Nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem.”

Mateja evaņģēlijs 9:10-12


LŪGŠANA

Dievs, tu gribi ar mani sēdēt pie viena galda. Tu pieņem mani, kāds es esmu, lai dalītu klātbūtni, draudzību, priekus, asaras. Es lūdzu, paņem no manis prom visu lepnību, kas man traucē Tev apsēsties blakus. Dod man ticību dzīvot šo dienu, esot tuvībā ar Tevi, Dievs.


DIENAS UZDEVUMS

Uzaicini uz maltīti, ja iespējams mājās, kādu cilvēku, ko tu vēl neesi aicinājis. Esi ar viņu kopā pie viena galda - ēdiet un dzeriet kopā, uzklausi un pieņem viņu, kāds viņš ir. Mēģini piedzīvot, ka arī Jēzus ir jūsu vidū.  

Commentaires


bottom of page