top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 53. diena

CILVĒCISKA TUVĪBA DOD VIETU DIEVAM


Laulība nav tikai divu cilvēku savstarpēja patikšana dzīves garumā. Drīzāk tā ir aicinājums diviem cilvēkiem ar savu dzīvi kopā apliecināt Dieva mīlestību. Patiesa laulības tuvība balstās uz tādu mīlestības īstenošanu, kas ir lielāka par to, ko vienkārši viens varam dot otram. Lielais laulības noslēpums nav tikai atklāt Dieva mīlestību otrā, bet piedzīvot, ka Dieva mīlestība atklāj vienam otru vairāk un vairāk kā dzīvu atgādinājumu Dieva pārdabiskajai klātbūtnei. Laulībā pāris tiek nests kopā kā divas rokas, kas sakļautas lūgšanā un kas tiecas pretim Dievam, veidojot vietu Viņam būt klātesošam šajā pasaulē.

Tāpat ir ar draudzību. Dziļa un nobriedusi draudzība nenozīmē tikai turpināt lūkoties viens otram acīs un būt pārņemtiem ar apbrīnu par otra skaistumu, talantiem un dāvanām, bet drīzāk kopā lūkoties Dievā - Viņā, kurš aicina mūs Savā darbā.


SVĒTIE RAKSTI

Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no Tēva. Es jums to pavēlu: mīliet cits citu!  

Jāņa evaņģēlijs 15:15;17


LŪGŠANA

Dievs, Tu mājo tuvākajos cilvēkos man visapkārt, bet es Tevi tur neatrodu, ja noraidu attiecības ar tiem. Tādēļ es lūdzu, dod man drosmi meklēt Tevi cilvēkos sev apkārt.

Dod man žēlastību, ka es atklāju un iepazīstu Tevi attiecībās ar citiem. Dod man spēju redzēt savus tuvākos ar tādām acīm, kādas ir Tev, kas raugās ar mīlestību, izpratni un piedošanu.


DIENAS UZDEVUMS

Izvēlies šodien vienu cilvēku (tavs draugs, laulātais, bērns, vecāks utt.), ar ko tu šodien pavadīsi kopā vismaz pusstundu. Apņemies tajā laikā vērst uzmanību uz to, ka jūsu starpā ir Kristus. Mēģini saprast, kā tu, veidojot šīs attiecības šodien, vari atklāt Dieva mīlestību tieši caur otru cilvēku. 

Comments


bottom of page