top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 55. diena

BĒRNI IR VIESI MŪSU DZĪVĒS


Kristīgajā vēstī ir centrāls vēstījums, ka bērni nav privātīpašums, pār kuru valdīt, bet dāvanas, ko lolot un par ko rūpēties. Mūsu bērni ir vissvarīgākie viesi, kas ienākuši mūsu dzīvē un arī mājā. Bērni prasa rūpes un uzmanību laikā, kamēr tie ir pie mums, bet pēc tam tie dodas tālāk savā ceļā. Tādā ziņā bērni ir kā svešinieki, bet mums ir dāvāta iespēja viņus iepazīt. 


SVĒTIE RAKSTI

Tad ļaudis atnesa bērniņus pie Jēzus, ka viņš tiem rokas uzliktu un par tiem aizlūgtu, bet mācekļi viņus norāja. Taču Jēzus sacīja: “Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Debesu valstība.” Un, uzlicis tiem rokas, viņš devās projām no turienes.

Mateja evaņģēlijs 19:13-15


LŪGŠANA

Dievs, bērni ir Tava dāvana mūsu dzīvēs, un mēs varam tik daudz no viņiem mācīties. Es lūdzu, lai man būtu iespēja piedzīvot daudz bērnu savā dzīvē - redzēt tos, novērtēt tos, lolot un veltīt viņiem savu uzmanību.

Palīdzi arī man neaizmirst, ka esmu bijis mazs - sākumā kā nevarīgs zīdainītis, vēlāk kā zinātkārs bērns un, visbeidzot, kā savu ceļu meklējošs pusaudzis. Dod, Dievs, man piedzīvot, ka joprojām esmu un vienmēr palikšu Tavs mīļais bērns.  


DIENAS UZDEVUMS

Izmēģini kādu sekojošu un neparastu lietu. Kad runā vai satiecies ar kādu pieaugušo, iztēlojies, kāds viņš bija, kad bija pavisam mazs - nevarīgs un mīlīgs bērniņš. Mēģini apjaust to mīlestību, ar kādu viņa vecāki raudzījās viņā. Kad tas tev būs izdevies, tad atceries, ka ar šādu tīru un gaišu mīlestību Dievs skatās uz cilvēkiem visas dzīves garumā, arī uz tevi. 

Kommentare


bottom of page