top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 56. diena

SARGĀ SAVU SIRDS SVĒTNĪCU


Ir tāds maldinošs godīguma paveids, kas saka, ka nekas nedrīkst palikt apslēpts vai nepateikts, ka viss jāizstāsta otram, neskatoties ne uz ko. Šāds maldīgs godīgums var dziļi ievainot. Pat ja tas neatstāj rētas, tad, šādi rīkojoties, mūsu attiecības notrulinās - kļūst pliekanas, virspusējas, tukšas un bieži arī garlaicīgas. Nenosakot robežas, mēs varam iekļūt stagnējošas kopbūtnes slazdā. Mums ir jāsargā sava iekšējā sirds svētnīca. Ne tikai lai sargātu paši sevi, bet arī par labu citiem mūsu līdzcilvēkiem, ar ko mēs vēlamies piedzīvot radošu kopā būšanu. Tāpat kā vārdi zaudē savu spēku, kad tie nenāk klusumā, tāpat atklātība zaudē savu nozīmi, ja tai nav iespējas būt sargātai. 


SVĒTIE RAKSTI

No jūsu mutes lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem.

Pāvila vēstule efeziešiem 4:29


LŪGŠANA

Dievs, dod man drosmi atvērt savu muti un runāt tur, kur tas nes svētību. Dievs, dod man saprātu turēt savu muti ciet tajās reizēs un vietās, kur manis teiktais nes ievainojumus, nevis svētību. Māci mani atšķirt šos brīžus, lai es iemācos nerunāt visu, kas skrien cauri manam prātam. Dod man spēju lietot savu runu kā instrumentu Tavās rokās, kas vairo mīlestību šajā pasaulē.


DIENAS UZDEVUMS

Atceries kādu, iespējams, nesenu lietu, ko tu varēji neteikt otram, jo tā radīja nevajadzīgas sāpes. Tagad apņemies turpmāk būt rūpīgāks, izvēloties vārdus un lietas, kuras sacīt. Lūdz Dievam gudrību, lietojot šīs dienas lūgšanu.  

Comments


bottom of page