top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 58. diena

DIEVA VALSTĪBA IR MŪSOS


Jēzus vārdi “dzenieties papriekš pēc Dieva valstības [..], tad jums visas šīs lietas taps piemestas” vislabāk parāda, kāds ir mūsu dzīves lielākais aicinājums. Tā ir Dieva valstības meklēšana. Un tā nav kāda tāla zeme, ko mēs ceram kādreiz sasniegt, nedz arī dzīve, kas sāksies tikai pēc nāves, kur viss būs ideāls. Nē. Dieva valstība, pirmām kārtām, ir aktīva Dieva Gara klātbūtne mūsos, dodot patiesu brīvību - tādu, kādu mēs patiesi esam pelnījuši.

Tādējādi galvenais jautājums ir, kā tad mēs varam meklēt šo valstību un dzīties pēc tās, ja mūsu ikdiena un prāts ir aizņemts ar tik daudz citām aktivitātēm? Ir jānotiek radikālām izmaiņām mūsu sirdī, lai spējam piedzīvot savu būtību no Dieva perspektīvas.


SVĒTIE RAKSTI

Es tiem došu citu sirdi, es likšu viņos jaunu garu, es izņemšu no viņu miesām akmens sirdi un došu tiem miesas sirdi, un tad viņi sekos maniem likumiem, tie turēs un pildīs manas tiesas. Viņi būs mana tauta, un es būšu viņu Dievs.

Ecehiēla grāmata 11:19-20


LŪGŠANA

Dievs, es lūdzu, lai mana sirds piedzīvo Tavu klātbūtni. Es gribu just, ka Tu esi man blakus un iemājo manī. Lai mana ikdiena, kas bieži var likties pelēka, atklāj lielāko tās noslēpumu - Tava Gara klātbūtni, kas visu ietver un caurauž. Es lūdzu, maini mani, lai es dzīvoju Tavā valstībā šodien.


DIENAS UZDEVUMS

Kā tu vari piedzīvot Dieva valstību, darot visikdienišķākos darbus? Tas ir tavs šodienas uzdevums - izvēlies kādu parastu aktivitāti, bet dari to īpaši, kā Dieva aicinājumu, piedzīvojot Viņa valstību jau šeit un tagad.

Comments


bottom of page