top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 60. diena

"Mīlestības Ceļā" otrais mēnesis ir aizritējis. Un katra mēneša noslēdzošajā dienā atskatāmies uz to, kādi ir bijuši #MīlestībasCeļā soļi, ko esam Dieva Mīlestībā un Žēlastībā piedzīvojuši, ieraudzījuši, sajutuši. Esam sagatavojuši īpašu izvērtes lūgšanu, kas palīdzēs nostāties klusumā, Dieva priekšā, lai katrs savā sirdī sajustu, pārdomātu šo ceļu un ieraudzītu Kristus Mīlestības pieskārienus. Dieva Mīlestības skaistums ir to līdzdalīt ar citiem, tādēļ mīļi aicinām jūs, šī projekta dalībniekus, savā piedzīvotajā dalīties, lai iedrošinātu citus un ar savu pieredzi apliecinātu Dieva Žēlastības klātbūtni un Viņa Mīlestības darbus. Aicinām jūs dalīties, kā ir aizritējis jūsu otrais mēnesis šajā projektā, rakstot mums e-pastā milestibascela@gertrrude.lv. Ar jūsu atļauju, nepubliskojot jūsu vārdu un uzvārdu, jūsu pieredzes stāstus apkoposim un ievietosim mūsu mājaslapā un sociālo tīklu vietnēs. Jūsu ziņas būs iedrošinājums citiem “Mīlestības Ceļā” dalībniekiem. Lai Žēlastības piepildīta šī diena un nākamie soļi šajā visskaistākajā ceļā.


LŪGŠANA

Mīļais Kungs, Tavā priekšā es pienesu visus cilvēkus, kuri savos meklējumos pēc radošām, mīlošām attiecībām piedzīvojuši neveiksmi. Tik daudzi attiecībās neesoši cilvēki jūtas vientuļi un nespējīgi uzturēt ilgstošu draudzību; arī daudzi laulātie jūtas neapmierināti savās attiecībās un šķiras, lai dotos katrs uz savu pusi; daudzi bērni nevar izrunāties ar saviem vecākiem; un daudzi vecāki baidās no saviem bērniem. Visapkārt sev es redzu izsalkumu pēc mīlestības un nespēju to piedzīvot dziļā, paliekošā veidā. 

Ak Kungs, uzlūko mūs, Tavus ļaudis, savā laipnībā un piešķir mums savu mīlestību - ne kā kādu ideju vai jēdzienu, bet kā dzīvu pieredzi. Mēs spējam viens otru mīlēt tikai tādēļ, ka Tu mūs pirmais esi mīlējis. Ļauj mums iepazīt to pirmo mīlestību, lai mēs varētu ieraudzīt visu mīlestību cilvēku starpā kā lielākas mīlestības atspulgu, kā mīlestību bez nosacījumiem un ierobežojumiem.

Dziedini tos, kuri visdziļākajās un personīgākajās sevis daļās jūtas sāpināti, kuri jūtas atraidīti, pārprasti vai pat izmantoti. Parādi viņiem savu dziedinošo mīlestību un palīdzi ceļā uz piedošanu un izlīgumu. Āmen!


IZVĒRTE

Atvēli šo mirkli, lai apstātos un būtu mierā. Iekārtojies, apsēdies vai atrodi ērtu pozu. Apzinies sevi Dzīvā, Mīlošā Dieva klātbūtnē. Svētī sevi ar krusta zīmi - Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Lēnām un dziļi ieelpo un izelpo, aizver acis. Kā Tu jūties - fiziski, emocionāli un garīgi? Vienkārši esi, ļauj sev būt Dieva mīlošajā klātbūtnē.


Ja esi iekārtojis lūgšanu kladīti, pārlapo aizvadītā mēneša pierakstus. Lūdz, lai Dievs Tev uzrāda tos notikumus, uz kuriem vēlreiz palūkoties tuvāk. Ja neesi, tad atmiņā atgriezies pie notikumiem, kuri palikuši visspilgtāk atmiņā. 


Lūdz, lai Dievs Tev palīdz saskatīt brīdi, kad Tu aizvadītajā mēnesī piedzīvoji Mīlošā Dieva klātbūtni. Ko Dievs pie Tevis tajā brīdī darīja? Kā tas bija - būt Dieva Mīlestības un uzmanības ieskautam? Kā Dieva Mīlestība caur Tevi atklājās Tavā dzīvē? Kas bija mirkļi, kad Tu juties visvairāk Tu pats, tāds, kādu Dievs Tevi ir radījis? 


Tu vari izvēlēties vienu vai vairākus no šiem jautājumiem. Kad esi uz tiem atbildējis, no sirds pateicies Kristum un Svētajam Garam par katru pieredzi, kas Tev dāvāta.


Ja Tevī vēl nav skaidrības par šiem mirkļiem, tad atceries un pateicies Dievam par katru brīdi, kad esi juties mīlēts un laimīgs. 


Pēc tam lūdz, lai Dievs Tev atgādina mirkļus, kad juties nomaldījies, apjucis, vienaldzīgs, nabadzīgs Dieva priekšā. Atceries brīžus, kad šaubījies vai neuzticējies tam, ka esi Dieva Mīlestības radīts un ka esi Dieva mīļotais bērns. Atceries mirkļus, kad izvēlējies paiet garām iespējām, kurās Kristus Tevi aicināja parādīt mīlestību cilvēkiem viņu vajadzībās. Kad esi šādus brīžus pamanījis, apzinies savu gara nabadzību atsaukties Kristus Mīlestībai un Svētā Gara pamudinājumiem un lūdz Dievam piedošanu par katru brīdi, kurā esi ļāvis ievainojumiem, bailēm, šaubām un neticībai sevi šķirt no dievbērnības vietas, kas Tev Kristū ir dāvināta. 


Ticībā saņem Kristus dēļ Tev dāvāto Dieva piedošanu un mīlestību. Pateicies Dievam arī par šiem nabadzības brīžiem un lūdz, lai Dieva Gars dāvina Tev spēku palikt ticībā un iemīlēt vairāk Jēzu Kristu kā savu Kungu un Pestītāju. 


Lūkojoties uz priekšu, uz nākamo mēnesi, domājot par katru Mīlestības Ceļā pavadīto dienu, padomā, kādu žēlastību Tu vēlies Dievam lūgt? Pastāsti Dievam par savām dziļākajām ilgām pēc Viņa Mīlestības pilnās klātbūtnes un to, ka vēlies Viņu dziļāk iepazīt un iemīlēt! 


Noslēdz izvērtes brīdi ar Mūsu Tēvs lūgšanu.

Paliec vēl uz brīdi klusumā sava Mīlošā Debesu Tēva priekšā. Ļauj Viņam runāt uz Tevi. 

Commentaires


bottom of page