top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 60. diena

JĒZUS - VISA CENTRĀ


Ja jūs jautātu “Ko tev nozīmē dzīvot garīgu dzīvi?”, es atbildētu: “Dzīvot tā, ka visa centrā ir Jēzus.” Kad es atskatos uz pēdējiem trīsdesmit savas dzīves gadiem, es varu teikt, ka priekš manis Jēzus kā persona ir kļuvis aizvien svarīgāks. Varētu to teikt arī šādi - tas, kam vispār ir vislielākā nozīme dzīvē, ir Jēzus iepazīšana un dzīvošana vienotībā ar Viņu.


SVĒTIE RAKSTI

Zeme ir pilna, Kungs, Tavas žēlastības, māci man Tavus likumus! Tu, Kungs, esi darījis labu Savam kalpam pēc apsolījuma.

Psalms 119:64-65


LŪGŠANA

Kungs Jēzu, Tu esi neatvairāms! Tavi vārdi ir ievijušies manas sirds centrā! Tavs žēlastības skūpsts mierina un atjauno. Viss, ko Tu dari, ir skaists un tas izriet no Tavas labestības. Tu esi mans Draugs. Mans prieks par to, ka drīkstu iet savu dzīves ceļu kopā ar Tevi, ir nevaldāms un nenoslēpjams no pasaules. Tava klātbūtne ir tik spēcīga un tīra.

Tava Vārda spēks mani pārņem, un es esmu ceļos Tavā priekšā. Cik varens un brīnišķīgs gan Tu esi! Es paceļu savas rokas un saucu: “Tu esi mans patiesais dārgums!” Visa pasaules bagātība nestāv pat līdzās Tavai slavai un gudrībai.

Tava neparastā laipnība liek man vēlēties Tevi aizvien vairāk iepazīt un sekot Tev. Tu esi turējis mani Savās rokās un veidojis par to, kas es esmu. Es sajūsmā priecājos Tavas mīlestības tuvumā. Es slavēšu Tevi par Tavu pacietību un žēlastību.

Ak, palīdzi man ar savu dzīvi liecināt par Tavu mīlestību, lai katrs, ar ko es sastopos, sastaptos arī ar Tevi!


UZDEVUMS

Velti brīdi laika klusumam ar Dievu. Iekārtojies ērti krēslā un aizver acis. Sajūti savu ķermeni un zini, ka Dievs ir kopā ar tevi. Pāris reizes izseko savai elpai - dziļai ieelpai un izelpai, domās pateicoties, ka līdzīgi kā elpa ir centrs mūsu fiziskajai dzīvībai, tā Jēzus ir centrs mūsu gara dzīvībai.


bottom of page