top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 61. diena

KLAUSIES DIEVU!


Viss, ko mēs zinām par Jēzu, norāda uz vienu - Viņš ir pilnībā koncentrējies piepildīt Sava Tēva gribu. Evaņģēlijos tik pārsteidzoši atklāta Jēzus pilnīgā paklausība Savam Tēvam. Tas atklājas no pašiem pirmajiem Evaņģēlijos dokumentētajiem Viņa vārdiem: “Vai nezinājāt, ka Man jādarbojas Sava Tēva lietās?” (Lūkas ev. 2:49) Un to redzam līdz pat pēdējam elpas vilcienam, Viņam pie krusta izsaucoties: “Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās.” (Lūkas ev. 23:46) Jēzus vēlas piepildīt Sava Tēva gribu, viņš saka: “Dēls no Sevis neko nevar darīt, ja Viņš neredz Tēvu to darām.” (Jāņa ev. 5:19)

Jēzus ir paklausīgs. Viņa dzīves centrā ir šīs paklausīgās attiecības ar Savu Tēvu. Pirmajā brīdī to ir grūti pieņemt un saprast, jo mūsdienu sabiedrībā vārdam “paklausība” ir tik daudz postošas un negatīvas nozīmes piegaršas. Tas var mums likt domāt par varas pozīcijā esošajiem, kas ļaunprātīgi uzspiež savu gribu pāri mūsu vēlmēm un vajadzībām. Šīs asociācijas var mūs aizvest pie sāpīgas pieredzes bērnībā vai grūtiem lēmumiem, kas bija jāpieņem draudu vai soda ēnā. Taču pilnīgi nekas no tā neattiecas uz Jēzus paklausību. Viņa paklausība nozīmē būt pilnīgās, bezbailīgās attiecībās, klausoties Savā mīlošajā Tēvā. Tēva un Dēla starpā ir vienīgi mīlestība.


SVĒTIE RAKSTI

Kungs sargā vientiešus – es biju pagalam, bet viņš mani glāba! Dvēsele, topi atkal rāma, jo Kungs dāsns pret tevi!

Psalms 116:6-7


LŪGŠANA

Dzīve ar Tevi man ir iemācījusi daudz lietu. Pāri visam tā iemācījusi, cik uzticams Tu esi. Tik daudz reižu, kad biju pārbijies vai skumju mākts, Tu nožāvēji manas asaras. Kaut arī es jautāju pēc savu problēmu atrisinājuma, Tu vienkārši turēji mani Savās rokās. Caur to Tu iemācīji, ka vienīgi Tu esi atbilde uz visiem maniem jautājumiem un, ja Tu man esi, tad man ir viss, kas vien vajadzīgs.

Tu esi tik laipns un pacietīgs, un Tev tik kvēli rūp mana dzīve, ka Tu vērsīsi lietas par labu un ļausi visam galu galā atrisināties. To es vienmēr gribu atcerēties un stāstīt visiem, kas ir gatavi klausīties: lai arī cik smagi dažkārt kļūst, un pat tad, kad jūtu, ka esmu dziļā, tumšā ielejā, Tu esi tur kopā ar mani. Tu nekad nepamet.

Vēlos visu savu atlikušo dzīvi dzīvot mierā, kas sakņojas paļāvībā uz Tevi. Stiprini, Kungs, mani, lai varu dzīvot, pilnībā uzticoties Tev.


UZDEVUMS

Atsauc atmiņā vienu satraucošu notikumu, kas tomēr beidzās labi. Pārdomā par Dieva klātbūtni tajā. Pateicies Dievam par to.

bottom of page