top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 63. diena

PĀRVEIDOTĀ DZĪVE


Lai mēs dzīvotu garīgu dzīvi, nepieciešama sirds izmainīšanās, pārvērtības. Šādas iekšējas pārmaiņas var notikt pēkšņi, bet tās var arī prasīt daudz ilgāku laiku, pakāpenisku transformēšanos. Taču tās vienmēr saistās ar iekšēju vienotības un savas identitātes pieredzi. Mēs aptveram, ka atrodamies centrā, un tieši no turienes viss, kas ir, un viss, kas notiek, var tikt uzlūkots un izprasts kā daļa no Dieva noslēpumainās dabas, darbojoties pie mums. Mūsu dzīves nesaskaņas un sāpes, mūsu uzdevumi un apsolījumi, mūsu ģimenes un draugi, mūsu nodarbošanās un projekti, mūsu cerības un centieni vairs neizskatās pēc nogurdinoša lietu kopuma mūsu dzīvēs, kurš jāmēģina noturēt vai izturēt, bet drīzāk kā mūsu jaunās Gara dzīves atklāsmes un apstiprinājumi. Šīs visas “citas lietas”, kas līdz šim tik ļoti nodarbināja mūs, tagad uzlūkojamas kā dāvanas vai izaicinājumi, kas mūs padara stiprākus un padziļina nozīmi mūsu jaunatklātajai dzīvei. Tas, protams, nenozīmē, ka mūsu jaunā garīgā dzīve paņem prom mūsu cīņas un sāpes.  Jēzus mācekļu dzīves mums skaidri norāda, ka ciešanas nemazinās pārvērstās/pārveidotās dzīves dēļ. Dažkārt tās var pat kļūt intesīvākas. Taču mūsu uzmanība vairs nav koncentrēta tikai uz “vairāk” vai “mazāk”. Tas, kam ir nozīme, ir klausīties uz Gara balsi un paklausīgi sekot tur, kur tā mūs ved, vienalga, vai tas būtu uz kādu priecīgu vai skumjāku vietu. 

Nabadzība, sāpes, dažādas cīņas un ciešanas, pat iekšēja tumsa var turpināt būt par mūsu pieredzes daļu. Dažreiz šīs lietas var būt arī kā Dieva instruments mūsu šķīstīšanai. Taču šāda dzīve vairs nav garlaicīga, nožēlojama, drūma un nospiedoša vai vientuļa tāpēc, ka esam atklājuši, ka pilnīgi viss, ko mēs piedzīvojam, ir posms ceļā pie Debesu Tēva. 


SVĒTIE RAKSTI

Manas sirds domas lai Viņam patīk, es priecāšos Tam Kungam!

Psalms 104:34


LŪGŠANA

Kungs, visas manas domas vērstas uz Tevi. Tu - mana svētā apsēstība! Es vēlos Tevi redzēt un piedzīvot. Es pārvarēšu zemes domas un tiekšos domāt vienīgi par Tevi. Tad Tu mani paņemsi vēl tuvāk pie sevis. Tu esi mana prieka avots un manas dzīves spēks. Ak, parādi, Kungs, savu slavu! Jo vairāk es pie Tevis tiecos un uzticos Tavai mīlestībai, jo vairāk Tevi piedzīvoju. Nekad neesmu pelnījis Tavu mīlestību un arī tagad ne, tomēr bez jebkādiem nosacījumiem Tu pārbagāti mani aplaimo ar savu pieķeršanos un sauc mani par Tavējo. 

Kungs, kad es nāku Tavā tuvumā, palīdzi man tajā atpūsties. Palīdzi man uzsūkt Tavu beznosacījumu mīlestību un atslēgt savas nemitīgi šaudošās domas. Tavs pieskāriens mani atjauno. Tavs Gars atdara manu sirdi un mani atbrīvo. Tu esi mani pārradījis, izmainījis un transformējis veidos, par kādiem es pat nenojautu. Es pilnībā piederu Tev.  


DIENAS UZDEVUMS

Vai ir kāds izaicinājums vai pārbaudījums, kam šobrīd ej cauri? Kāda lieta, kas ir grūta un prasa vairāk no tevis, nekā tu vari dot? Kad esi atpazinis šādu aktuālu lietu savā dzīvē, tad pārdomā, kas tajā ir vērtīgs. Nevis meklējot atbildes uz “kāpēc tā notiek?”, bet ko Dievs man caur to dod vai parāda, man pat nezinot, kāpēc šādi izaicinājumi notiek. Kas ir tas, ko es jau saņemu no Dieva caur šo pārbaudījumu?   

Comentarios


bottom of page