top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 64. diena

JĒZUS IR DIEVS, KURŠ CIEŠ KOPĀ AR MUMS


Dievs atsūtīja Jēzu, lai padarītu mūs brīvus. Viņš ir izraudzījies žēlsirdību kā ceļu uz brīvību. Pirmajā brīdī pat neapjaušam, cik radikāla ir šāda izvēle. Tas nozīmē, ka Dievs vēlas darīt mūs brīvus, nevis paņemot prom ciešanas no mūsu dzīves, bet gan ciešot kopā ar mums. Jēzus ir Dievs, kurš cieš kopā ar mums. Laika gaitā vienkārši vārdi “just līdzi” ir kļuvuši nepietiekami, lai aprakstītu reālu “ciešanu kopā ar kādu”. Kad kāds mums saka “jūtu tev līdzi”, tam ir salīdzinoši attālināta pieskaņa. Tas var asociēties ar tādu attieksmi, kas nedaudz skatās uz mani “no augšas”. Šādā kontekstā vārda sākotnejā nozīme - “just līdzi” - kaut kādā mērā ir pazaudēta. Tā vietā es labāk izvēlos lietot vārdu “žēlsirdība”. Tas izsaka daudz tuvāku pieķeršanos, siltumu attiecībās. Tas nozīmē, ka mēs līdzdalām otra ciešanas, piedalāmies to panešanā, esot kā brālis vai māsa, kas patiesi cieš līdzi. 

Jēzū atklājas Dieva nebeidzamā un beznosacījumu mīlestība uz mums kā cilvēkiem. Viss, ko Viņš ir darījis, teicis vai kam gājis cauri, ir domāts, lai parādītu mums to mīlestību, pēc kuras mēs visvairāk ilgojamies. Un to mēs varam saņemt ne jau tādēļ, ka būtu pelnījuši, bet gan tādēļ, ka Dievs ir mīlestības Dievs.  


SVĒTIE RAKSTI

“Un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”

Mateja ev. 28:20


LŪGŠANA

Es slavēju Tevi, mans Kungs un Glābēj, ka nepamet mani ciešanās, bet ej sāpju ceļu kopā ar mani. Pateicos, ka varu Tev uzticēt savas sirds visapslēptākās domas, ilgas un ievainojumus un zināt, ka esmu Tev mīļa/mīļš ar visu savu sarežģīto dzīvi. Paldies, ka ej kopā ar mani, jūti līdzi man un dzīvo ar mani. Āmen!


DIENAS UZDEVUMS

Paņem mazu piezīmju papīra lapiņu un uzraksti uz tās šos vārdus no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas 20. panta: “Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” Ieliec to savā kabatā, makā vai piestiprini sev redzamā vietā, lai šīs dienas laikā, ejot cauri ikdienas izaicinājumiem, vari stiprināties, zinot, ka Dievs ir kopā ar Tevi.

תגובות


bottom of page