top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 64. diena

ATZAROŠANA


Jēzus sacīja: “ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu.” (Jāņa ev. 15:1-2)

Šie vārdi parāda jaunu skatījumu Jēzus ciešanai kopā ar mums. Iztīrīšana jeb atzarošana dārzkopībā palīdz kokiem kļūt auglīgākiem. Pat tad, kad es nesu augļus, pat tad, kad daru darbu Dieva valstības labā, pat tad, kad cilvēki izsaka pateicību, jo iepazinuši Jēzu caur mani, man tik ļoti daudz vēl nepieciešama “atzarošana”. Manī ir tik daudz nevajadzīgu, neveselīgu sīko sānu zariņu, kas kavē pienest pilnīgus augļus. Šie visi traucējošie zariņi ir jānoņem. Manā dzīvē dažkārt tas ir ļoti sāpīgs process, jo vairāk tādēļ, ka es līdz galam neapzinos, kādēļ kādi zari nav nepieciešami manā dzīvē. Daudzi no tiem šķiet skaisti un dzīvi. Taču tiem ir jātop noņemtiem, lai es varētu pienest vairāk augļu.

Kad domāju par kādiem sāpīgiem brīžiem vai veseliem posmiem savā dzīvē - atraidījumu, vientulību, iekšēju tumsu, pat izmisumu, palīdzības un cilvēku draudzības trūkumu - man palīdz doma uzlūkot to kā Dieva darbu pie manis - atzarošanu jeb tīrīšanu (šķīstīšanu). Es apzinos, ka pāragri ieslīgu apmierinājumā ar tiem dažiem augļiem, ko pamanīju savā dzīvē. Es varbūt sacīju: “Nu, es cenšos darīt labu šur un tur savā dzīvē un apkārtnē un man jābūt pateicīgai par to mazumiņu, ko varu pienest.” Taču tā var būt viltus pazemība vai pat garīga slinkuma forma. Dievs mani aicina kaut kam vairāk. Dievs vēlas mani “atzarot” un attīrīt. Atzarots vīna koks nemaz neizskatās tik skaists, taču ražas laikā tas nes daudz augļu. Lielais izaicinājums ir atpazīt Dieva Tēva - dārza kopēja mīlošo roku, kas mani “atzaro”. Tad man izpaliks aizvainojums un nomāktība un varēšu ar pateicību pieņemt, ka Dievs mani aicinājis nest vēl vairāk augļu, nekā varēju iedomāties. Ciešanas tad top par šķīstīšanu un ļauj man līksmoties tajos augļos, ko Dievs man paredzējis, ar pateicību un bez iedomības.


SVĒTIE RAKSTI

Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība.

Pāvila vēstule galatiešiem 5:22


LŪGŠANA

Kungs, atjauno un atspirdzini mani! Esmu noguris un ilgojos pēc Tava pieskāriena. Šķiet, pats vairs nejaudāju sakārtot visu, kas sajucis manā dzīvē, bet Tu to vari. Šis grūtību un tumsas laiks, liekas, grib izdzēst manu ticību, bet es to nepieļaušu. Tā vietā es pacelšu savas acis uz Tevi, Kungs, un ļaušu, lai katra krīze un katra grūtība mani pienes tuvāk Tev. Jo tikai Tevī ir atbilde.

Uzklausi manas sirds sāpes un velc mani atpakaļ pie sevis. Tu vienmēr esi mani tik nevainojami aizsargājis. Steidzies man palīgā!

Tu esi nosaucis mani par savu smaržojošo dārzu, par vīna koku tajā, kam paredzēts nest daudz augļu. Kaut arī Tu esi aicinājis no maniem augļiem pabarot daudzus, es jūtos kā sēta ap augļu dārzu, kas to pasargātu, bet nu tā ir salūzusi un ienaidnieks zog augļus no mana koka.

Ja vien Tu nesteigsies man - Tavam dārzam - palīgā, es tikšu aptīrīts kails un manā dzīvē nepaliks nekā, ko dot. Uzlūko mani, ak Kungs, savā žēlastībā un apspīdi mani, lai varu no jauna nest augļus ar savu dzīvi. Tevī no jauna es vēlos atrast savu ceļu! Āmen!


UZDEVUMS

Izlasi vēlreiz Pāvila vēstuli galatiešiem par Gara augļiem (Gal 5:22) un izvēlies vienu no tiem, ko īpaši apcerēt - mīlestību, mieru, prieku, izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību vai savaldību. Pēc tam izvēlies kādu sev svarīgu cilvēku un nosūti viņam ziņu kā iedrošinājumu šai dienai, kas balstās uz tevis izvēlēto Gara augli.

bottom of page