top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 67. diena

NO AKTĪVAS DARBĪBAS LĪDZ PADOŠANĀS BRĪDIM


Man ir bijis svarīgi saprast, ka Jēzus piepilda savu misiju nevis caur to, ko Viņš dara, bet gan caur to, kas tiek nodarīts Viņam. Un tāpat kā ikvienam, arī manu dzīvi veido tas, kas man tiek nodarīts, un tādēļ arī ir šīs ciešanas. Un tāpēc, ka liela daļa manas dzīves ir ciešanas jeb lietas, kas man tiek nodarītas, tad paliek tikai nedaudz tādu lietu, kas ir ietekmētas no tā, ko es pats domāju, saku vai daru. Es tiecos iebilst un protestēt pret šādu realitāti un vēlos, lai visa mana darbība būtu manis ierosināta. Taču patiesība ir tāda, ka ciešanas ir daudz lielāka daļa manā dzīvē nekā manis paša aktīvā darbība. Ja es to neatzīstu, tad sevi mānu, un, ja nepieņemu savas ciešanas ar iejūtību un mīlestību, tad atraidu pats sevi. 

Tā ir labā vēsts, ka Jēzus tiek nodots ciešanām un tieši caur to Viņš piepilda savu dievišķo uzdevumu uz šīs Zemes. Un tās ir labas ziņas pasaulei, kas tik ļoti meklē piepildījumu.

Vārdi, ko Jēzus teica Pēterim, atgādina par Jēzus paša pāreju no darbības uz ciešanām, un arī mums tā vajadzētu, ja vēlamies Viņam sekot. Viņš sacīja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi.” (Jāņa ev. 21:18)


SVĒTIE RAKSTI

Visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs! Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki - Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki; jo tiešām, ja līdz ar Viņu ciešam, mēs līdz ar Viņu tiksim arī apskaidroti. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums.

Romiešiem 8:14-18


LŪGŠANA

Dievs, es pateicos par visu, ko varu darīt un kas man izdodas. Un pateicos arī par Tavu klātbūtni, kad saucu uz Tevi visā, kas man tiek nodarīts, kas man nepatīk. Paldies, ka Tu esi tik klātesošs un uzticams arī visos grūtajos manas dzīves notikumos.   


DIENAS UZDEVUMS

Paņem piezīmju lapiņu un uzraksti: “Ciešanas nevar šķirt no Dieva mīlestības. Pāvila vēstule romiešiem, 8. nodaļa.” Ievieto šo kartīti kā grāmatzīmi vēstules romiešiem 8. nodaļas sākumā, lai iemācītos ātri atrast šo nodaļu, kad noskumsti par kādām ciešanām šeit uz Zemes. Ja esi noskumis tagad, tad velti šodien kādā brīdī laiku, lai izlasītu visu vēstules romiešiem 8. nodaļu. 

Comments


bottom of page