top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 7. diena

DIEVS IR LĪDZJŪTĪGS


Patiesi labā ziņa ir tā, ka Dievs nav tāls, ka no Dieva nav jābaidās un jāizvairās, ka Dievs nav greizsirdīgs, bet Dievs ir tas, kuru aizkustina mūsu sāpes un kurš pilnībā piedalās cilvēku ciešanās. Dievs ir līdzjūtīgs Dievs. Tas nozīmē, pirmkārt, Dievs ir Dievs, kurš ir izvēlējies būt Dievs ar mums. Tikko mēs saucam Dievu – Imanuēls (“Dievs ar mums”), mēs tūlīt ieejam jaunu attiecību intimitātē ar Viņu. Saucot Dievu, mēs atpazīstam Dieva apņemšanos dzīvot vienotībā ar mums, dalīt ar mums mūsu priekus un bēdas, aizsargāt un aizstāvēt mūs, un ciest visu dzīvi kopā ar mums. “Dievs ar mums” ir Dievs, kurš atrodas mums tuvu, ir mūsu palīgs, ir mūsu gans, ir mūsu mīlestība. Mēs patiesi nekad neiepazīsim Dievu kā līdzjūtīgu Dievu, ja mēs ar savu sirdi un prātu neapzināsimies, ka “Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū.” (Jāņa ev.1:14)


SVĒTIE RAKSTI

Kas bija no iesākuma – ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu – un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un tika mums parādīta, – ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa Dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. (1 Jāņa vēst.1:1–4)


LŪGŠANA

Es esmu kļuvis šīs vienas patiesības pārņemts – Dievs, Tu mīli mani. Cik brīnišķīga atklāsme. Katru rītu, kad es pieceļos un pievēršu Tev savu sirdi, ļauj, lai tā ir mana pirmā doma. Lai tā piepilda manu dvēseli ar cerību un pārpludina katru šūnu ar prieku. Zinot, ka tu mani mīli, viss mainās. Visuma radītājs, Dievs, kurš visu ir radījis, mani mīl. 

Es uzticēšos šai mīlestībai bez robežām, uzticoties Taviem apsolījumiem. Tavā mīlestībā ir tāda brīvība. Es tajā atrodu tādu mieru. Nekas mani nevar šķirt no Tavas mīlestības. Cik brīnišķīgi ir būt Tavam bērnam! Lai Tavas mīlestības spēks vada mani cauri dzīvei. 


DIENAS UZDEVUMS

Svētdienas ir dienas, kuras domātas, lai stiprinātu Tavu sadraudzību ar Dievu un cilvēkiem. Apņemies katru svētdienu apmeklēt dievkalpojumus, nevienu neizlaižot. Atbrīvo šīs dienas no ikdienas un darba lietām un veltī vairāk laika attiecībām ar līdzcilvēkiem. 

Comments


bottom of page